WFS connector

Belangrijk

Deze connector is standaard niet beschikbaar. Gelieve contact op te nemen met Opendatasoft om deze connector voor een welbepaald Opendatasoft-domein te activeren.

De WFS-connector wordt gebruikt om gegevens uit een WFS-service te extraheren.

Aanmaak

  1. Voer de URL naar de laag in het veld "Een URL invoeren" bij het aanmaken van een nieuwe dataset. Hij moet het TypeName bevatten (bijv. http://example.com?service=WFS&TypeName=mylayer).

  2. Druk op Enter of klik op de knop "+".

Configuratie

Naam

Omschrijving

Gebruik

Ruimtelijke referentie omzetten naar EPSG:4326

Om geografische coördinaten te converteren naar EPSG:4326.

Standaard is het vakje niet aangevinkt. Vink het vakje aan om de geografische coördinaten te converteren.

Bezig met coderen

Encodage van het bestand.

Opmerking

Het encoderen van karakters is de manier waarop karakters worden weergegeven in het opgeslagen bestand. Unicode (of utf-8) is de universele standaard maar sommige bestanden kunnen worden geëncodeerd in een oud formaat (bijv. oude versies van Excel), waarvoor het instellen van handmatige encodage vereist zou zijn. Voor moderne software is dit meestal niet nodig.

Standaard maakt het platform gebruik van een heuristiek. Wanneer de gegokte encodage niet juist is, kies dan de juiste uit de lijst of noteer deze in het tekstvak. Er kunnen pseudoniemen worden gebruikt uit Python .

Extraheer bestandsnaam

Maakt een nieuwe kolom aan met de naam van de bronbestand;

Standaard is het vakje niet aangevinkt. Vink het vakje aan om de bestandsnaam te extraheren in een toegevoegde kolom.

Keer coördinaten om

Soms kan de connector de juiste weergave van de coördinaten niet raden. De omgekeerde coördinatenconfiguratieoptie vermijdt dit soort situaties door de coördinaten om te keren.

Standaard is het vakje niet aangevinkt. Vink het vakje aan om de coördinaten om te keren.

Forceer wfs oorsprong srs waarde

Om de srs-waarde te forceren wanneer deze ontbreekt in de WFS-service op afstand.

Vermeld de juiste EPSG-code in het tekstvak.