Spreadsheet connector

De Spreadsheet (XLS, XLSX, ODS) connector wordt gebruikt voor spreadsheet-bestanden: bestanden met tabellen die aangemaakt worden met software zoals Excel, OpenOffice en LibreOffice.

De spreadsheet-connector kan de volgende bestanden lezen:

  • Microsoft Excel bestanden (.xls en .xlsx),

  • OpenOffice-bestanden (.ods.)

Belangrijk

Formules in Excel en OpenOffice-bestande worden door het platform begrepen. Alle erkende formules zullen automatisch worden getransformeerd in hun resultaat in de bestandsvelden.

Aanmaak

Zie how to source a file.

Configuratie

Naam

Omschrijving

Gebruik

Extraheer bestandsnaam

Maakt een nieuwe kolom aan met de naam van de bronbestand;

Standaard is het vakje niet aangevinkt. Vink het vakje aan om de bestandsnaam te extraheren in een toegevoegde kolom.

Nummer van de eerste lijn

Voor bestanden die niet op de allereerste lijn beginnen, is het mogelijk te beslissen met welke lijn eerst rekening moet worden gehouden. De lijnen erboven zullen worden overgeslagen in de dataset;

Standaard start de dataset op lijn 1. Vermeld het nummer van de lijn die overwogen zou moeten worden als het begin van de dataset;

Headers

Voor bestanden waarvan de eerste lijn kolomtitels bevat.

Standaard is het vakje aangevinkt. Het maakt de waarden van het eerste veld tot veldlabels. Vink het vakje uit wanneer de eerste lijn geen titels waar wel gegevens bevat: de veldlabels zullen dan standaard leeg zijn.

Bladnummer

Aantal bladen die gebruikt worden voor de dataset.

Vermeld welke bladen toegevoegd moeten worden aan de dataset. Gebruik afhankelijk van het aantal bladen dat moet worden toegevoegd, de aanverwante notering:

  • voor een reeks bladen: "[1-3]"

  • voor een lijst van bladen "1,2,3" (gescheiden door een komma)

  • voor alle bladen van de spreadsheet: "*"