Spreadsheet connector

De Spreadsheet (XLS, XLSX, ODS) connector wordt gebruikt voor spreadsheet-bestanden: bestanden met tabellen die aangemaakt worden met software zoals Excel, OpenOffice en LibreOffice.

De spreadsheet-connector kan de volgende bestanden lezen:

 • Microsoft Excel bestanden (.xls en .xlsx),

 • OpenOffice-bestanden (.ods.)

Belangrijk

Het platform begrijpt formules in Excel- en OpenOffice-bestanden. Alle herkende formules zullen automatisch worden getransformeerd in hun resultaat in de bestandsvelden.

Voorbereiding van de spreadsheet om gemakkelijker data te laden

Het is gemakkelijk data te laden vanuit gewone spreadsheets die goede praktijken volgen:

 • Zorg ervoor dat alle cellen en rijen data bevatten. Vermijd blanco cellen en rijen.

 • Voeg geen cellen samen. Herhaal in plaats daarvan de waarden in elke cel.

 • Vermijd berekeningen (bijvoorbeeld sommen).

 • Bevries rijen of kolommen niet.

 • Formateer geen cellen.

 • Gebruik niet één kolom per jaar maar één tijdzegelkolom.

Aanmaak

Zie how to source a file.

Configuratie

Naam

Omschrijving

Gebruik

Extraheer bestandsnaam

Maakt een nieuwe kolom aan met de naam van de bronbestand;

Standaard is het vakje niet aangevinkt. Vink het vakje aan om de bestandsnaam te extraheren in een toegevoegde kolom.

Nummer van de eerste lijn

Voor bestanden die niet op de eerste lijn beginnen is het mogelijk om te beslissen welke lijn als eerste moet worden beschouwd. De lijnen erboven zullen overgeslagen worden vanuit de dataset.

Standaard start de dataset op lijn 1. Vermeld het nummer van de lijn die overwogen zou moeten worden als het begin van de dataset;

Headers

Selecteer dit aanvinkvakje wanneer de eerste lijn van uw bestand kolomtitels zijn.

Het aanvinkvakje is standaard geselecteerd. Het van de waarden van de eerste lijn veldlabels. Maak het aanvinkvakje leeg wanneer de eerste lijn geen titels maar data bevat: de veldlabels zullen dan standaard leeg zijn.

Bladnummer

Aantal bladen die gebruikt worden voor de dataset.

Vermeld welke bladen toegevoegd moeten worden aan de dataset. Gebruik afhankelijk van het aantal bladen dat moet worden toegevoegd, de aanverwante notering:

 • voor een reeks bladen: "[1-3]"

 • voor een lijst van bladen "1,2,3" (gescheiden door een komma)

 • voor alle bladen van de spreadsheet: "*"