Shapefile-connector

De Shapefile-connector wordt gebruikt om gegevens te extraheren uit een vormbestand. Wanneer dit een ZIP-archief is, zou het de volgende bestanden moeten bevatten:

  • .shp vormformaat; het geometriekenmerk zelf

  • .shx vormindexformaat

  • .dbf attribuutformaat; kolomattributen voor elke vorm

  • .prj projectieformaat; het coördinaatsysteem en projectie-informatie, een gewoon tekstbestand dat de projectie omschrijft gebruik makend van een goedgekend tekstformaat

Opmerking

Het ZIP-archief moet vlak zijn. alle bestanden moeten op het rootpad staan (niet in submappen).

Aanmaak

Zie how to source a file.

Configuratie

Naam

Omschrijving

Gebruik

Bezig met coderen

Encodage van het bestand.

Opmerking

Het encoderen van karakters is de manier waarop karakters worden weergegeven in het opgeslagen bestand. Unicode (of utf-8) is de universele standaard maar sommige bestanden kunnen worden geëncodeerd in een oud formaat (bijv. oude versies van Excel), waarvoor het instellen van handmatige encodage vereist zou zijn. Voor moderne software is dit meestal niet nodig.

Standaard maakt het platform gebruik van een heuristiek. Wanneer de gegokte encodage niet juist is, kies dan de juiste uit de lijst of noteer deze in het tekstvak. Er kunnen pseudoniemen worden gebruikt uit Python .

Extraheer bestandsnaam

Maakt een nieuwe kolom aan met de naam van de bronbestand;

Standaard is het vakje niet aangevinkt. Vink het vakje aan om de bestandsnaam te extraheren in een toegevoegde kolom.