OpenAgenda connector

Belangrijk

Deze connector is standaard niet beschikbaar. Gelieve contact op te nemen met Opendatasoft om deze connector voor een welbepaald Opendatasoft-domein te activeren.

De OpenAgenda connector extraheert gebeurtenissen uit een agenda en gebruikt daarvoor de OpenAgenda REST API. Voor meer informatie verwijzen we naar de OpenAgenda documentatie.

Aanmaak

  1. Voer een spatie in de zone Voer een URL in wanneer een nieuwe dataset wordt aangemaakt.

  2. Druk op Enter of klik op de knop "+".

  3. Selecteer OpenAgenda V2 Extractor uit de lijst Type in de configuratiezone Bron.

Configuratie

Naam

Omschrijving

Gebruik

Agenda

Unieke identifier voor de agenda

Dit veld is verplicht.

API-sleutel

Unieke identifier voor uw OpenAgenda account. U kunt uw API-sleutel terugvinden in de instellingen van uw OpenAgenda account.

Het verschaffen van een API-sleutel is optioneel, maar hij laat u toe sneller toegang te krijgen tot OpenAgenda-gegevens.

Incrementele updates

Wanneer incrementele updates worden geactiveerd, worden bij de eerste publicatie alle gegevens geladen. Daaropvolgende updates zijn incrementeel.

Klik op de toggle om incrementele updates te activeren.

Taal

Taal voor de gebeurtenis, indien gespecificeerd. Vertegenwoordigd als de taalcode voor de gespecificeerde taal.

Wanneer er geen waarde werd geselecteerd of ingevoerd, worden gebeurtenissen in alle tallen geëxtraheerd.

Country

Land waar de gebeurtenis plaatsvindt. Vertegenwoordigd als de landcode voor dit land.

Wanneer geen waarde werd geselecteerd of ingevoerd, worden gebeurtenissen voor alle landcodes geëxtraheerd.

Talen om te extraheren

Talen die uit velden met meerdere talen moeten worden geëxtraheerd.

Toegelaten waarden zijn fr (Frans), en (Engels), de (Duits), it (Italiaans) en es (Spaans). Wanneer de dataset wordt aangemaakt, is fr de standaard waarde.

Wanneer er geen waarde werd geselecteerd of ingevoerd, worden velden met meerdere talen niet geëxtraheerd.

Taal van de labels

Taal van de velden die gebruikt worden als kolomtitels.

Toegelaten waarden zijn fr (Frans) en en (Engels). fr is de standaard waarde.

Gepersonaliseerde velden die moeten worden geëxtraheerd

Gepersonaliseerde velden die niet behoren tot de standaard velden in OpenAgenda-agenda's.

Voor meer informatie verwijzen we naar de OpenAgenda documentatie.

Voer de naam in van de gepersonaliseerde velden die moeten worden geëxtraheerd. Elk gepersonaliseerd veld wordt geëxtraheerd als een tekstveld.

Tags die moeten worden geëxtraheerd

Tags vertegenwoordigen eigenschappen van een gebeurtenis. Taggroepen brengen tags onder in categorieën.

Voer de naam in van de taggroepen die moeten worden geëxtraheerd. Elke taggroep wordt geëxtraheerd als een tekstveld.