MapInfo connector

De MapInfo-connector wordt gebruikt voor MapInfo ZIP archieven. Ze zouden de volgende bestanden moeten bevatten:

  • .mid: hierin zit de gegevens over de attributen opgeslagen

  • .mif: hierin zit de structuur en de geometrische gegevens opgeslagen

of

  • .map: hierin zit de grafische en geografische informatie opgeslagen die nodig is om elk vectorkenmerk op een kaart weer te geven

  • .tab: hierin zit de link tussen alle andere bestanden opgeslagen en bevat informatie over het type datasetbestand

  • .id: slaat informatie op die grafische gegevens koppelt aan de database-informatie

  • .dat: slaat de gegevens over de attributen op

Opmerking

Het ZIP-archief moet vlak zijn. alle bestanden moeten op het rootpad staan (niet in submappen).

Aanmaak

Zie how to source a file.

Configuratie

Naam

Omschrijving

Gebruik

Bezig met coderen

Encodage van het bestand.

Opmerking

Het encoderen van karakters is de manier waarop karakters worden weergegeven in het opgeslagen bestand. Unicode (of utf-8) is de universele standaard maar sommige bestanden kunnen worden geëncodeerd in een oud formaat (bijv. oude versies van Excel), waarvoor het instellen van handmatige encodage vereist zou zijn. Voor moderne software is dit meestal niet nodig.

Standaard maakt het platform gebruik van een heuristiek. Wanneer de gegokte encodage niet juist is, kies dan de juiste uit de lijst of noteer deze in het tekstvak. Er kunnen pseudoniemen worden gebruikt uit Python .

Extraheer bestandsnaam

Maakt een nieuwe kolom aan met de naam van de bronbestand;

Standaard is het vakje niet aangevinkt. Vink het vakje aan om de bestandsnaam te extraheren in een toegevoegde kolom.