GeoJSON connector

De GeoJSON File-connector wordt gebruikt voor datasets waarvan de bron een GeoJSON-bestand (.geojson) is. Zoals gedefinieerd in de RFC 7946 GeoJSON specificatie, zou een GeoJSON de volgende structuur moeten hebben:

{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [{
    "type": "Feature",
    "geometry": {
      "type": "Point",
      "coordinates": [102.0, 0.5]
    },
    "properties": {
      "prop0": "value0"
    }
  }, {
    "type": "Feature",
    "geometry": {
      "type": "LineString",
      "coordinates": [
        [102.0, 0.0],
        [103.0, 1.0],
        [104.0, 0.0],
        [105.0, 1.0]
      ]
    },
    "properties": {
      "prop0": "value0",
      "prop1": 0.0
    }
  }, {
    "type": "Feature",
    "geometry": {
      "type": "Polygon",
      "coordinates": [
        [
          [100.0, 0.0],
          [101.0, 0.0],
          [101.0, 1.0],
          [100.0, 1.0],
          [100.0, 0.0]
        ]
      ]
    },
    "properties": {
      "prop0": "value0",
      "prop1": {
        "this": "that"
      }
    }
  }]
}

Opmerking

Ga voor meer voorbeelden van GeoJSON naar GeoJSON.org.

Aanmaak

Zie how to source a file.

Configuratie

Naam

Omschrijving

Gebruik

Extraheer bestandsnaam

Maakt een nieuwe kolom aan met de naam van de bronbestand;

Standaard is het vakje niet aangevinkt. Vink het vakje aan om de bestandsnaam te extraheren in een toegevoegde kolom.

Ruimtelijke referentie (EPSG-code)

Geeft de EPSG code van de geografische gegevens van de dataset aan.

Standaard is het tekstvak leeg en gaat het platform ervan uit dat de geografische gegevens in WGS84 (EPSG-code/ 4326) staan. Wanneer de standaard EPSG-code niet juist is, noteer dan de juiste code in het tekstvak.