Dataset van datasets (domein) connector

Waarschuwing

Deze connector dient met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt omdat hij private gegevens zichtbaar kan maken.

De Dataset van datasets connector laat u toe een index van datasets aan te maken van een Opendatasoft-domein, optioneel met alle eraan verbonden metadata en analytische gegevens, onder de vorm van een dataset.

Aanmaak

Opmerking

De toelating Bewerken dataset is vereist om deze connector te kunnen gebruiken.

  1. Voer domaindatasets:// in het een URL-veld wanneer een nieuwe dataset wordt aangemaakt.

  2. Druk op Enter of klik op de knop "+".

Configuratie

Naam

Omschrijving

Interoperabiliteit metadata

Wanneer het is aangevinkt wordt de interoperabiliteit metadata opgehaald en toegevoegd aan de dataset;

Gepersonaliseerde metadata

Wanneer het is aangevinkt, wordt gepersonaliseerde metadata opgehaald en aan de dataset toegevoegd.

Statistieken

Wanneer het is aangevinkt, worden statistieken van de dataset opgehaald en aan de dataset toegevoegd:

  • aantal datasets,

  • grootte van de records in de dataset (in bytes),

  • aantal hergebruiken,

  • aantal API-oproepen,

  • aantal downloads,

  • aantal downloads van de bijvoegsels bij datasets,

  • aantal downloads van de bestandvelden,

  • populariteitsscore,

Private datasets

Wanneer dit is aangevinkt, worden private datasets aan de dataset toegevoegd. Ook wordt een veld "Visibiliteit" toegevoegd wat aangeeft of de datasets publiek ("domein") of privé ("beperkt") zijn.

Staged datasets

Wanneer dit is aangevinkt, worden staged datasets (die zijn datasets die aangemaakt maar niet gepubliceerd zijn) aan de dataset toegevoegd. Ook wordt een veld "Gepubliceerd" toegevoegd wat aangeeft of de datasets gepubliceerd ("waar") of niet ("onwaar") zijn.

Admin metadata

Wanneer dit is aangevinkt, worden admin metadata opgehaald en aan de dataset toegevoegd.