Ondersteunde formaten

Opmerking

De ondersteuning van bestandsformaten kan uitgebreid worden om overeen te stemmen met specifieke vereisten (bijvoorbeeld om een complexe XML te ondersteunen of een niet standaard vlak bestandsformaat). Neem contact op met uw lokaal support team indien u meer informatie wenst over het uitbreiden van de ondersteuning van bestandsformaten.

Ondersteunde bestandsformaten

In de volgende tabel worden alle ondersteunde formaten opgesomd. Klik op de link voor elke connectornaam om meer te weten te komen over hun beschikbare configuratieopties.

Formaat

Extensies

Omschrijving

Opties

CSV .csv, .tsv, .txt, .dat

Het klassieke Coma Separated Value-bestand.

CSV connector
Microsoft Excel .xls, .xlsx   Spreadsheet connector
OpenDocument SpreadSheet .ods   Spreadsheet connector
JSON .json

Gewone JSON-documenten worden ondersteund. Het platform laat u het root-pad kiezen (het pad naar de tabel van elementen die beschouwd moeten worden als rijen) en het eigenschappenpad (pad naar de directory die de lijst met velden voor een element bevat).

JSON connectors
GeoJSON .json, .geojson   GeoJSON connector
KML/KMZ .kml, .kmz   KML-connector
Shapefile .zip

Een ziparchief dat de volgende bestanden bevat: <NAME>.shp, <NAME>.shx, <NAME>.dbf and <NAME>.prj

Shapefile-connector
MapInfo .zip

Een ZIP-archief dat ofwel <NAME>.mid en <NAME>.mif bestanden bevat ofwel <NAME>.map, <NAME>.tab, <NAME>.id en <NAME>.dat

MapInfo connector
OpenStreetMap .osm   OSM connector
XML .xml   XML connector

Ondersteunde gecomprimeerde bestandsformaten

Opendatasoft ondersteunt ook gecomprimeerde bestandsformaten; Deze zijn nuttig om ruimte te besparen aangezien bestanden die aan een dataset worden toegevoegd niet groter mogen zijn dan 240 MB. Gecomprimeerde bestandsformaten kunnen ook gebruikt worden in het platform om een dataset met meerdere bestanden aan te maken (zie Een dataset met meerdere bestanden aanmaken)

  • .zip (UTF-8 encodage voor bestandsnamen is aanbevolen)

  • .bz2

  • .tar

  • .gz

  • .gzip

  • .tar.gz

  • .tgz

  • .tar.bz2