Een bestand ophalen

U kunt een bestand uit uw computer, een URL of een FTP-server toevoegen als een bron voor een dataset.

Voor meer informatie, zie Ondersteunde formaten.

Opmerking

De limietgrootte voor een bestand is 240MB. Wanneer uw bestand te groot is, kunt het comprimeren alvorens het te uploaden.

Voor meer informatie, zie Ondersteunde gecomprimeerde bestandsformaten.

Een bestand ophalen uit uw computer

Deze methode bestaat erin dat een bestand rechtstreeks wordt geüpload in het platform om zo een statisch bestand te koppelen aan een nieuwe dataset.

 1. Klik in Catalogus > Datasets op de knop Nieuwe dataset.

 2. Selecteer in de wizard die wordt geopend Uit mijn computer onder de rubriek Een bestand ophalen.

 3. Plaats een bestand of klik op Browse om een bestand in uw lokaal bestandensysteem terug te vinden.

 4. Configureer de bron vanuit de voorbeeldweergave van de eerste 20 records die verschijnen.

 5. Configureer de datasetinformatie of gebruik de vooraf ingevulde waarden:

  • Voer de titel voor deze dataset in in het veld Naam van de dataset.

  • Voer in het veld Technische identifier van de dataset een betekenisvolle identifier voor deze dataset in.

  • Indien u iemand met toegang tot uw domein in staat wilt stellen om de dataset te verkennen, vink Beperkte toegang voor gemachtigde gebruikers en groepen uit.

Een bestand ophalen op basis van een URL

U kunt het platform verbinden met:

 • een server op afstand via zijn URL om bestanden die opgeslagen zijn op deze server op afstand te importeren, of

 • een bron op afstand die datarecords over een API blootstelt.

Opendatasoft ondersteunt HTTP en HTTPS URLs voor bestanden, bijvoorbeeld, http://example.org/mydata.csv.

Opendatasoft ondersteund de volgende methoden voor een geauthentificeerde verbinding: login/wachtwoord, API-sleutel en het verschaffen van informatie binnen een HTTP header.

 1. Klik in Catalogus > Datasets op de knop Nieuwe dataset.

 2. Selecteer in de wizard die wordt geopend Vanuit een URL onder de rubriek Een bestand ophalen.

 3. Configureer uw HTTP-verbinding.

 4. Configureer de bron vanuit de voorbeeldweergave van de eerste 20 records die verschijnen.

 5. Configureer de datasetinformatie of gebruik de vooraf ingevulde waarden:

  • Voer de titel voor deze dataset in in het veld Naam van de dataset.

  • Voer in het veld Technische identifier van de dataset een betekenisvolle identifier voor deze dataset in.

  • Indien u iemand met toegang tot uw domein in staat wilt stellen om de dataset te verkennen, vink Beperkte toegang voor gemachtigde gebruikers en groepen uit.

Een bestand ophalen vanaf een FTP-server

Opendatasoft ondersteunt FTP en FTPS URLs:

 • naar bestanden, bijvoorbeeld, ftp://example.org/my_dir/mydata.csv, en

 • naar mappen, bijvoorbeeld, ftp://example.org/my_dir/.

Opmerking

Opendatasoft ondersteunt het SFTP-protocol niet, dat volledig verschillend is van het FTPS-protocol.

 1. Klik in Catalogus > Datasets op de knop Nieuwe dataset.

 2. Selecteer in de wizard die wordt geopend Vanaf een FTP-server onder de rubriek Een bestand ophalen.

 3. Configureer uw FTP-verbinding.

 4. Configureer de bron vanuit de voorbeeldweergave van de eerste 20 records die verschijnen.

 5. Configureer de datasetinformatie of gebruik de vooraf ingevulde waarden:

  • Voer de titel voor deze dataset in in het veld Naam van de dataset.

  • Voer in het veld Technische identifier van de dataset een betekenisvolle identifier voor deze dataset in.

  • Indien u iemand met toegang tot uw domein in staat wilt stellen om de dataset te verkennen, vink Beperkte toegang voor gemachtigde gebruikers en groepen uit.

Na het aanmaken van een dataset wordt een bewerkingsinterface voor die dataset geopend. Enkel gebruikers aan wie de juiste toelatingen zijn verleend, hetzij "Dataset aanmaken", hetzij "Dataset bewerken", kunnen deze interface gebruiken. Door deze bewerkingsinterface te gebruiken, kunt u de data verwerken, de datasets en hun weergaves configureren en het publiceren van de datasets beheren.

Voor meer informatie, zie:

Ondersteunde formaten

Opendatasoft ondersteunt een brede waaier aan bestandsformaten.

Opmerking

De ondersteuning van bestandsformaten kan worden uitgebreid om te matchen met specifieke vereisten, bijvoorbeeld om een complexe XML te ondersteunen of een niet-standaard vlak bestandsformaat. Voor meer informatie, contacteer uw lokaal support team.

Ondersteunde bestandsformaten

In de volgende tabel wordt een lijst gegeven van de ondersteunde bestandsformaten. Voor meer informatie over de ondersteunde bestandsformaten en de configuratieopties, klik op het gewenste bestandsformaat.

Bestandformaat

Bestandsextensie

CSV .csv, .tsv, .txt, .dat
Microsoft Excel .xls, .xlsx
OpenDocument Spreadsheet .ods
JSON .json
GeoJSON .json, .geojson
KML/KMZ .kml, .kmz
Shapefile .zip
MapInfo .zip
OpenStreetMap .osm
RDF .rdf
XML .xml

Ondersteunde gecomprimeerde bestandsformaten

U kunt data comprimeren wanneer u grote datasets laadt, aangezien bestanden die aan een dataset worden toegevoegd niet groter mogen zijn dan 240MB. U kunt ook gecomprimeerde bestandsformaten gebruiken op het platform om een dataset aan te maken met meerdere bestanden.

Opendatasoft ondersteunt de volgende gecomprimeerde bestandsformaten:

 • .zip (UTF-8 encodage voor bestandsnamen is aanbevolen)

 • .bz2

 • .tar

 • .gz

 • .gzip

 • .tar.gz

 • .tgz

 • .tar.bz2