Een Opendatasoft-dataset ophalen

Het ophalen van een dataset die gepubliceerd is met Opendatasoft is een kernfunctie van het datanetwerk dat we bouwen. Het is een goede manier om uw eigen data te verrijken. Ze biedt anderen ook een nieuwe manier om uw data te ontdekken en te hergebruiken.

Het laat u toe een open dataset volledig of gedeeltelijk te herverdelen vanuit uw domein (Opendatasoft-instantie) of een ander domein. Het is een manier om externe bronnen van data te verzamelen op uw eigen domein.

De dataset selecteren

Om een dataset op te halen uit uw domein of een ander domein, moet u het selecteren.

 1. Klik in Catalogus > Datasets op de knop Nieuwe dataset.

 2. Selecteer in de wizard die wordt geopend de gewenste optie onder de rubriek Een dataset ophalen die gepubliceerd is met Opendatasoft:

  • Selecteer Opendatasoft-netwerk om een lijst te krijgen van alle publieke datasets die gepubliceerd zijn op alle Opendatasoft-domeinen.

  • Selecteer Mijn catalogus om een lijst te krijgen van alle datasets die gepubliceerd zijn op het huidige domein en de subdomeinen ervan.

 3. Selecteer de gewenste dataset uit de lijst.

 4. Vanuit de voorbeeldweergave van de eerste 20 records die wordt geopend, kunt u data filteren uit de geselecteerde brondataset.

 5. Configureer de datasetinformatie of gebruik de vooraf ingevulde waarden:

  • Voer de titel voor deze dataset in in het veld Naam van de dataset.

  • Voer in het veld Technische identifier van de dataset een betekenisvolle identifier voor deze dataset in.

  • Indien u iemand met toegang tot uw domein in staat wilt stellen om de dataset te verkennen, vink Beperkte toegang voor gemachtigde gebruikers en groepen uit.

Eenmaal aangemaakt, verschijnt de dataset in de back office, behalve dat er geen tabblad Verwerking is.

../../_images/federation_federated-source.png

opmerking

Wanneer een Opendatasoft-dataset wordt opgehaald, worden de data niet gedupliceerd. Dit betekent dat u deze niet kan transformeren.

Metadata en weergaves opheffen

Wanneer een Opendatasoft-dataset wordt opgehaald, kunt u de metadata en de weergaveconfiguratie opheffen.

 1. Wanneer u de titel wilt opheffen, klik op Opheffen naast de titel en voer de gewenste titel in.

 2. Wanneer u andere metadata wilt opheffen, ga naar het tabblad Informatie van de bewerkingsinterface, klik op Opheffen en voer de gewenste waarde in.

 3. Indien u weergaves wilt opheffen, ga naar het tabblad Weergaves van de bewerkingsinterface, klik op Opheffen en bewerk de gewenste weergaveconfiguraties.

Na het bewerken, kunt u de originele waarde uit de brondataset herstellen door te klikken op Terug naar originele waarde.

Beperkingen

Door het ophalen van een Opendatasoft-dataset worden de data niet gedupliceerd. Enkel de metadata en de weergaves worden gedupliceerd, vandaar dat ze opgeheven kunnen worden. Hier zijn twee redenen voor:

 • Het is dan mogelijk om data te herverdelen zonder dat dit een impact heeft op de grootte van de data die gedefinieerd staat in het contract.

 • Wanneer de data veranderen, is de gefedereerde dataset altijd up-to-date.

Belangrijk

Momenteel worden de metadata van gefedereerde datasets elke dag up-to-date gebracht. Andere wijzigingen aan de originele dataset, zoals weergaveconfiguraties of het datasetschema, zullen geen aanleiding geven tot een automatische update. U moet de publicatie van de gefedereerde dataset ongedaan maken en deze opnieuw publiceren opdat de laatste wijzigingen zichtbaar zijn.