Data samenvoegen

Federatie is een kernfunctie van het datanetwerk dat we bouwen. Het gebruiken ervan is een goede manier om uw eigen data te verrijken en het biedt anderen ook een nieuwe manier om deze te ontdekken en te hergebruiken.

Federatie laat toe om een open dataset vanuit uw eigen domein (Opendatasoft-domein) of vanuit een ander domein volledig of gedeeltelijk te herverdelen. Het is een manier om externe databronnen in te zamelen op zijn eigen domein.

Bron

Om een dataset te federeren, volstaat het om naar de pagina Catalogus > Dataset te gaan en te klikken op Nieuwe dataset. Klik vervolgens op het pijltje rechts van de knop Voeg een bron toe.

../../_images/federation_source.png

Daar staat een koppeling Voeg een dataset toe vanuit het Opendatasoft-netwerk. Deze brengt u naar een console van waaruit het mogelijk is om een nieuw gefedereerde bron te configureren.

../../_images/federation_source2.png

Klik op Selecteer een brondataset.

../../_images/federation_sources.png

Er zijn verschillende bronnen beschikbaar:

  • Hetzelfde domein

  • Alle open datasets uit alle Opendatasoft-domeinen

  • Subdomeinen van het domein (optioneel)

Van hieruit is de volgende stap om ofwel een volledige dataset te selecteren, ofwel om een deel ervan te selecteren. De filters zijn dezelfde als in de exploreconsole van de dataset, er zijn vooraf gedefinieerde filters, een zoekvak en, indien beschikbaar, een geofilter.

../../_images/federation_sources-filter.png

Eenmaal de dataset is geselecteerd, verschijnt de dataset in de back-office, net zoals een normale dataset, behalve dat er geen tabblad Verwerking is. Het is inderdaad zo dat de data niet gedupliceerd is en dat het niet mogelijk is deze te transformeren. Enkel de configuratie van de metadata en van de weergave kan worden opgeheven.

../../_images/federation_federated-source.png

Metadata en weergaves opheffen

Zowel metadata als weergave kan worden opgeheven. Klik gewoon op Opheffen en vul de waarde in die u wilt. U kunt naar de oorspronkelijke waarde terugkeren door te klikken op Naar oorspronkelijke waarde terugkeren.

../../_images/federation_override.png

Beperkingen

Door te federeren worden de data niet gedupliceerd. Enkel de metadata en weergaves worden gedupliceerd, vandaar dat deze kunnen worden opgeheven. Hier zijn twee redenen voor:

  • Vervolgens is het mogelijk om data te herverdelen zonder dat dit een impact heeft op de grootte van de data zoals die gedefinieerd staat in het contract,

  • Wanneer de data wijzigen, is de gefedereerde dataset altijd up-to-date.

Belangrijk

Momenteel worden de metadata van samengevoegde datasets elke dag bijgewerkt. Andere wijzigingen aan de oorspronkelijke dataset (bijv. weergaves, configuraties, datasetschema) zullen evenwel geen aanleiding geven tot een automatische update: het niet meer en opnieuw publiceren van de samengevoegde dataset is noodzakelijk opdat de laatste wijzigingen zichtbaar zijn.