Een dataset met meerdere bestanden aanmaken

Op de volgende manieren kunt u meerdere bestanden aan een dataset toevoegen:

 • door ze één voor één toe te voegen,

 • door meerdere bestanden tezelfdertijd toe te voegen via een archiefbestand, of

 • meerdere bestanden toevoegen via een FTP-server.

Bestanden één voor één sourcen

Deze methode bestaat uit het een voor een toevoegen van bestanden aan het platform waarbij evenveel bronnen worden aangemaakt als er bestanden worden toegevoegd. In dat geval kunnen deze verschillende formaten hebben omdat er voor elk toegevoegd bestand een nieuwe bron wordt aangemaakt.

Voor meer informatie, zie Ondersteunde formaten.

Belangrijk

Wanneer bestanden één per één worden geüploaded, bepaalt het eerste bestand dat moet worden toegevoegd het dataschema.

Wanneer de volgende bestanden velden bevatten die niet overeenstemmen met die in het eerste bestand, zullen deze door het platform worden genegeerd.

 1. Een dataset aanmaken waarbij uw eerste bestand wordt gebruikt als bron.

 2. Klik in het tabblad Bronnen van de dataset op de knop Een bron toevoegen.

 3. Voeg het volgende toe.

Opgelet

Wees voorzichtig wanneer bestanden worden gewist uit een dataset dat aangemaakt is met meerdere bestanden, vooral diegene met verschillende dataschema's: wanneer het eerste bestand wordt gewist, zal de volledige dataset verschijnen als zijnde leeg.

Meerdere bestanden in een archief sourcen

Deze methode bestaat uit het toevoegen van verschillende bestanden tezelfdertijd via een archiefbestand, waarbij één enkele bron wordt aangemaakt voor alle toegevoegde bestanden. In dat geval moeten deze hetzelfde formaat hebben omdat er slechts één bron wordt aangemaakt voor alle bestanden.

Voor meer informatie, zie Ondersteunde formaten.

Belangrijk

Met deze methode kiest het platform het bestand met de oudste wijzigingstijd om het dataschema te bepalen.

 1. Een archiefbestand aanmaken met de bestanden die aan dezelfde dataset moeten worden toegevoegd.

 2. Klik in Catalogus > Datasets op de knop Nieuwe dataset.

 3. Voeg het archiefbestand toe als bron, waarbij een van de 3 beschikbare methodes onder de rubriek Een bestand ophalen wordt gebruikt. Voor meer informatie, zie - Een bestand ophalen van uw computer, een URL of een FTP-server.

 4. Configureer de bron vanuit de voorbeeldweergave van de eerste 20 records die wordt geopend.

 5. Configureer de datasetinformatie of gebruik de vooraf ingevulde waarden.

Meerdere bestanden sourcen die opgeslagen zijn op een FTP-server

Deze methode bestaat erin dat het platform wordt verbonden met de map van een FTP-server om alle bestanden op te halen die opgeslagen zijn in deze map.

Opgelet

Alle bestanden in de map moeten hetzelfde formaat en schema hebben (bijv. CSV-bestanden met dezelfde kolomtitels). Bestanden mogen ook niet in submappen staan: wanneer een URL verwijst naar een map die een gecomprimeerd bestand bevat, zal de laatstgenoemde als dusdanig geïmporteerd worden in het platform - het zal niet worden unzipped.

 1. Klik in Catalogus > Datasets op de knop Nieuwe dataset.

 2. Selecteer in de wizard die wordt geopend Vanaf een FTP-server onder de rubriek Een bestand ophalen.

 3. Configureer uw FTP-verbinding.

  • FTPS-servers worden voor deze methode ondersteund (bijvoorbeeld ftps://login:password@example.org/my_directory/my_dataset).

  • Wanneer er gesynchroniseerd wordt vanuit een FTP-locatie op afstand, behoudt Opendatasoft een persistente cache en snoeit het niet automatisch ontbrekende bestanden uit de directory op afstand. Indien u wil dat er een opkuis wordt uitgevoerd klik dan rechts van de bron op "Cache verwijderen".

 4. Configureer de bron vanuit de voorbeeldweergave van de eerste 20 records die wordt geopend.

 5. Configureer de datasetinformatie of gebruik de vooraf ingevulde waarden.