Een dataset aanmaken met mediabestanden

Het is mogelijk de volgende mediabestanden in het platform te sourcen:

 • Afbeeldingen (.gif, .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .bmp, .svg)

 • PDF-bestanden (.pdf)

 • GTFS-bestanden (.zip)

U kunt een bron met mediabestanden aanmaken en deze toevoegen aan een dataset met een archiefbestand of via een URL.

Belangrijk

Alle formaten die door het platform beschouwd worden als afbeeldingen, worden als dusdanig geïmporteerd. Dit betekent dat een thumbnail aangemaakt zal worden voor deze formaten waarmee de weergave Afbeeldingen zal worden geactiveerd. Voor meer informatie, zie De weergave van afbeeldingen configureren.

Voor andere formaten, zoals PDF- en GTFS-bestanden, zal geen thumbnail worden aangemaakt en zal de weergave Afbeeldingen niet beschikbaar zijn. Gebruikers zullen deze bestanden enkel kunnen downloaden.

Mediabestanden sourcen met een archiefbestand

Deze methode bestaat erin dat een archiefbestand wordt opgebouwd met de mediabestanden en dit vervolgens wordt geïmporteerd in het platform.

Voor meer informatie over de ondersteunde gecomprimeerde bestandsformaten, zie Ondersteunde gecomprimeerde bestandsformaten.

Stap 1: Het archiefbestand opbouwen

Het archiefbestand moet het volgende bevatten:

 • de mediabestanden, en

 • een CSV-bestand waarin de mediabestanden en hun metadata zijn opgelijst.

Ongeacht het formaat van de mediabestanden, moeten zowel deze mediabestanden als het CSV-bestand samen worden gezipt. Bijvoorbeeld, wanneer de mediabestanden al gezipte bestanden zijn, moeten ze opnieuw samen worden gezipt met het CSV-bestand.

Opgelet

We raden aan om alle afbeeldingen op hetzelfde niveau te bewaren in het archiefbestand. Wanneer afbeeldingen echter in submappen staan, denk er dan aan om het volledige pad in het CSV-bestand te schrijven.

Stap 2: Het CSV-bestand van het archiefbestand aanmaken

Het CSV-bestand moet minstens een kolom bevatten met de namen van de mediabestanden. Er kunnen ook andere kolommen instaan. Deze zullen dan beschouwd worden als extra velden.

Voorbeeld van een CSV-bestand om een dataset met mediabestanden aan te maken:

Caption;Title;File
Caption of PNG file;Media 1;file_name.png
Caption of PDF file;Media 2;file_name.pdf
Caption of ZIP file;Media 3;file_name.zip
Caption of SVG file;Media 4;file_name.svg

Opschrift

Titel

Bestand

Opschrift van PNG-bestand

Media 1 1-10.png

Opschrift van PDF-bestand

Media 2 1-20.pdf

Opschrift van ZIP-bestand

Media 3 2-10.zip

Opschrift van SVG-bestand

Media 4 2-20.svg

In dit voorbeeld:

 • de kolom "Bestand" verwijst naar de namen van de mediabestanden

 • de kolommen "Titel" en "Opschrift" zijn extra velden

Stap 3: Het archiefbestand sourcen

U kunt het archiefbestand dat u hebt aangemaakt gebruiken als een bron en het uploaden naar het platform.

 1. Klik in Catalogus > Datasets op de knop Nieuwe dataset.

 2. Selecteer in de wizard die wordt geopend Uit mijn computer onder de rubriek Een bestand ophalen.

 3. Ofwel plaatst u het archiefbestand ofwel klikt u op Browse om het archiefbestand terug te vinden in uw lokaal bestandsysteem.

 4. Configureer de bron vanuit de voorbeeldweergave van de eerste 20 records die wordt geopend.

 5. Configureer de datasetinformatie of gebruik de vooraf ingevulde waarden.

Mediabestanden sourcen via URL's

Deze methode bestaat uit het sourcen van een bestand in om het even welk Ondersteunde formaten dat URL's van mediabestanden bevat die opgeslagen zijn in een server op afstand en waarbij een processor wordt gebruikt om de mediabestanden te definiëren en hun metadata te extraheren.

Opmerking

Voor deze methode ondersteunt Opendatasoft het HTTP-protocol en de beveiligde HTTPS-versie ervan. Beide zouden moeten verwijzen naar één enkel bestand.

Stap 1: Een dataset aanmaken

 1. Klik in Catalogus > Datasets op de knop Nieuwe dataset.

 2. Selecteer in de wizard die wordt geopend de gewenste methode onder de rubriek Een bestand ophalen.

 3. Configureer de bron vanuit de voorbeeldweergave van de eerste 20 records die verschijnen.

 4. Configureer de datasetinformatie of gebruik de vooraf ingevulde waarden.

Stap 2: Verwerk de URL's

 1. Eenmaal de dataset is aangemaakt, klikt u op de tab Verwerken.

 2. Klik op de knop Een processor toevoegen.

 3. Kies de bestandprocessor in de sectie Generische operaties.

 4. In de ruimte Bestandprocessor geef aan welk veld de URL's van de mediabestanden bevat.

 5. (optioneel) Nog steeds in de ruimte Bestandprocessor, vink het vakje Extraheer metadata aan om de aanverwante metadata van de afbeeldingen te importeren.

Voorbeeld van een CSV-bestand dat wordt gebruikt om een dataset met mediabestanden aan te maken:

Caption;Title;File
Caption of PNG file;Media 1;http://website.com/file_name.png
Caption of PDF file;Media 2;http://website.fr/file_name.pdf
Caption of ZIP file;Media 3;http://another-website.com/file_name.zip
Caption of SVG file;Media 4;http://website.com/file_name.svg

Opschrift

Titel

Bestand

Opschrift van PNG-bestand

Media 1 http://website.com/file_name.png

Opschrift van PDF-bestand

Media 2 http://website.fr/file_name.pdf

Opschrift van ZIP-bestand

Media 3 http://another-website.com/file_name.zip

Opschrift van SVG-bestand

Media 4 http://website.com/file_name.svg

In dit voorbeeld:

 • in de kolom "Bestand" staat de URL van de mediabestanden (dit is ook de kolom die gebruikt wordt voor de Bestandprocessor)

 • de kolommen "Titel" en "Opschrift" zijn extra velden

Afbeeldingen weergeven

Eenmaal de afbeeldingen in het platform zijn geïmporteerd, kunnen ze op 2 verschillende manieren worden weergegeven:

 • via de visualisatietab voor standaard Afbeeldingen: een afbeeldingengallerij waarin alle afbeeldingen en de metadata ervan worden weergegeven, of

 • via een diavoorstelling die een Opendatasoft widget is die in elke coderuimte van het platform kan worden toegevoegd. U kunt deze bijvoorbeeld toevoegen in de Custom weergave van de dataset of in een contentpagina. In dat geval worden de afbeeldingen één voor één weergegeven.