Een dataset aanmaken met mediabestanden

Het is mogelijk de volgende mediabestanden in het platform te sourcen:

 • Afbeeldingen (.gif, .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .bmp, .svg)

 • PDF-bestanden (.pdf)

 • GTFS-bestanden (.zip)

Belangrijk

Alle formaten die door het platform beschouwd worden als afbeeldingen, zullen als dusdanig worden geïmporteerd. Dit betekent dat een thumbnail aangemaakt zal worden voor deze formaten waarmee de weergave van afbeeldingen zal worden geactiveerd (zie De weergave van afbeeldingen configureren).

Voor andere formaten die niet als afbeeldingen worden beschouwd, zoals PDF- en GTFS-bestanden, zal geen thumbnail worden aangemaakt. Dit betekent dat de weergave van afbeeldingen niet beschikbaar zal zijn. Gebruikers zullen deze bestanden enkel kunnen downloaden.

Er zijn 2 verschillende methodes om mediabestanden te sourcen en deze toe te voegen in een dataset: met een archiefbestand of via een URL.

Mediabestanden sourcen met een archiefbestand

Deze methode bestaat erin dat een archiefbestand wordt gebouwd (zie Ondersteunde gecomprimeerde bestandsformaten) met de mediabestanden en dit vervolgens wordt geïmporteerd in het platform..

Het archiefbestand bouwen

Het archiefbestand moet het volgende bevatten:

 • de mediabestanden,

 • en een CSV-bestand waarin de mediabestanden en hun metadata zijn opgelijst

Ongeacht het formaat van de mediabestanden, moeten zowel deze mediabestanden als het CSV-bestand samen worden gezipt. Bijvoorbeeld, wanneer de mediabestanden al gezipte bestanden zijn, moeten ze opnieuw samen worden gezipt met het CSV-bestand.

Opgelet

We raden aan om alle afbeeldingen op hetzelfde niveau te bewaren in het archiefbestand. Wanneer afbeeldingen echter in submappen staan, denk er dan aan om het volledige pad in het CSV-bestand te schrijven.

Opgelet

Er mag slechts één CSV-bestand zijn en dit mag enkel in een CSV-formaat staan.

Een CSV-bestand van het archiefbestand aanmaken

Het CSV-bestand moet minstens een kolom bevatten met de namen van de mediabestanden. Er kunnen ook andere kolommen instaan. Deze zullen dan beschouwd worden als extra velden.

Voorbeeld:

CSV-bestand om een dataset aan te maken met mediabestanden:

Caption;Title;File
Caption of PNG file;Media 1;file_name.png
Caption of PDF file;Media 2;file_name.pdf
Caption of ZIP file;Media 3;file_name.zip
Caption of SVG file;Media 4;file_name.svg

Opschrift

Titel

Bestand

Opschrift van PNG-bestand

Media 1 1-10.png

Opschrift van PDF-bestand

Media 2 1-20.pdf

Opschrift van ZIP-bestand

Media 3 2-10.zip

Opschrift van SVG-bestand

Media 4 2-20.svg

In dit voorbeeld:

 • de kolom "Bestand" verwijst naar de namen van de mediabestanden

 • de kolommen "Titel" en "Opschrift" zijn extra velden

Het archiefbestand sourcen

Eenmaal het archiefbestand is aangemaakt, kan het in het platform worden geïmporteerd.

 1. Klik in Catalogus > Datasets op de knop Nieuwe dataset.

 2. Klik op de knop Een bron toevoegen.

 3. Klik op de knop Een bestand uploaden.

 4. Kies het archiefbestand dat u heeft aangemaakt en waar uw mediabestanden in zitten.

 5. Klik op de knop Openen in het venster waar bestanden kunnen worden geselecteerd.

Mediabestanden via een URL sourcen

Deze methode bestaat uit het sourcen van een bestand in om het even welk ondersteund formaat. Het bevat de URL's van mediabestanden die zijn opgeslagen op een server op afstand en waarbij een processor wordt gebruikt om de mediabestanden te definiëren en hun metadata te extraheren.

Opmerking

Voor deze methode ondersteunt Opendatasoft de volgende protocols: HTTP, en de beveiligde versie HTTPS ervan. Beide verwijzen naar één enkel bestand.

 1. Klik in Catalogus > Datasets op de knop Nieuwe dataset.

 2. Klik op de knop Een bron toevoegen.

 3. Klik op Upload een bestand of Voer een URL in om het bestand te sourcen. Elke sourcingmethode werkt.

 4. Eenmaal de dataset is aangemaakt, klikt u op de tab Verwerken.

 5. Klik op de knop Een processor toevoegen.

 6. Kies de bestandprocessor in de sectie Generische operaties.

 7. In de ruimte Bestandprocessor geef aan welk veld de URL's van de mediabestanden bevat.

 8. (optioneel) Nog steeds in de ruimte Bestandprocessor, vink het vakje Extraheer metadata aan om de aanverwante metadata van de afbeeldingen te importeren.

Voorbeeld:

CSV-bestand om een dataset aan te maken met mediabestanden:

Caption;Title;File
Caption of PNG file;Media 1;http://website.com/file_name.png
Caption of PDF file;Media 2;http://website.fr/file_name.pdf
Caption of ZIP file;Media 3;http://another-website.com/file_name.zip
Caption of SVG file;Media 4;http://website.com/file_name.svg

Opschrift

Titel

Bestand

Opschrift van PNG-bestand

Media 1 http://website.com/file_name.png

Opschrift van PDF-bestand

Media 2 http://website.fr/file_name.pdf

Opschrift van ZIP-bestand

Media 3 http://another-website.com/file_name.zip

Opschrift van SVG-bestand

Media 4 http://website.com/file_name.svg

In dit voorbeeld:

 • in de kolom "Bestand" staat de URL van de mediabestanden (dit is ook de kolom die gebruikt wordt voor de Bestandprocessor)

 • de kolommen "Titel" en "Opschrift" zijn extra velden

Afbeeldingen weergeven

Eenmaal de afbeeldingen in het platform zijn geïmporteerd, kunnen ze op 2 verschillende manieren worden weergegeven:

 • via de visualisatietab voor standaard afbeeldingen: een afbeeldingengalerij waarin alle afbeeldingen en de metadata ervan worden weergegeven

 • via een diavoorstelling, die een Opendatasoft widget is die in elke coderuimte van het platform kan worden toegevoegd (bijv. in de Custom weergave van de dataset of in een contentpagina): in dat geval worden de afbeeldingen één voor één weergegeven