Spreadsheet-bestanden

U kunt een spreadsheet-bestand ⁠—tabulair bestand aangemaakt vanuit software zoals Excel, OpenOffice en LibreOffice⁠— gebruiken als bron.

Het platform kan de volgende bestanden lezen:

  • Microsoft Excel-bestanden (.xls en .xlsx)

  • OpenOffice-bestanden (.ods)

Belangrijk

Het platform begrijpt formules in Excel- en OpenOffice-bestanden. Alle herkende formules zullen automatisch worden getransformeerd in hun resultaat in de bestandsvelden.

Voorbereiding van de spreadsheet om gemakkelijker data te laden

Het is gemakkelijk data te laden vanuit gewone spreadsheets die goede praktijken volgen:

  • Zorg ervoor dat alle cellen en rijen data bevatten. Vermijd blanco cellen en rijen.

  • Voeg geen cellen samen. Herhaal in plaats daarvan de waarden in elke cel.

  • Vermijd berekeningen (bijvoorbeeld sommen).

  • Bevries rijen of kolommen niet.

  • Formateer geen cellen.

  • Gebruik niet één kolom per jaar maar één tijdzegelkolom.

Aanmaak

Voor meer informatie over het toevoegen van een bestandsbron, zie Een bestand ophalen.

Configuratie

Datastartpunt

Naam

Omschrijving

Gebruik

Nummer van de eerste lijn

Voor bestanden die niet op de allereerste lijn beginnen, is het mogelijk te beslissen met welke lijn eerst rekening moet worden gehouden. De lijnen erboven zullen worden overgeslagen in de dataset.

Standaard start de dataset op lijn 1. Vermeld het nummer van de lijn waar de dataset start.

Header

Voor bestanden waarvan de eerste lijn veldnamen bevat

Standaard is deze optie aangevinkt. Het maakt de waarden van de eerste lijn tot veldlabels. Vink deze optie uit wanneer de eerste lijn geen veldnamen maar data bevat: de veldlabels zullen dan standaard leeg zijn.

Extraheer bestandsnaam

Naam

Omschrijving

Gebruik

Extraheer bestandsnaam

Maakt een nieuwe kolom aan met de naam van de bronbestand.

Standaard is deze optie niet aangevinkt. Vink deze optie aan om de bestandsnaam te extraheren in een toegevoegde kolom.