Salesforce connector

Belangrijk

Deze connector is standaard niet beschikbaar. Gelieve contact op te nemen met Opendatasoft om deze connector voor een welbepaald Opendatasoft-domein te activeren.

De Salesforce-connector wordt gebruikt om gegevens uit de force.com REST API te extraheren.

Voorvereiste

Er moeten een applicatie op de Salesforce-instantie worden aangemaakt en geconfigureerd. Zie de Salesforce documentatie voor meer informatie.

Aanmaak

  1. Voer force:// in gevolgd door de naam van het voorwerp (bijv. force://GC_MY_Object__c) in het veld "Een URL invoeren" bij het aanmaken van een nieuwe dataset.

  2. Druk op Enter of klik op de knop "+".

Configuratie

Naam

Omschrijving

Gebruik

Klant-ID

Sleutel van de consument uit de definitie van de verbonden applicatie.

Vermeld het Klant ID in het tekstvak.

Klantgeheim

Klant Geheim uit de definitie van de verbonden applicatie.

Vermeld het klantgeheim in het tekstvak.

Gebruikersnaam

De gebruikersnaam van de eindgebruiker.

Vermeld de gebruikersnaam in het tekstvak.

Wachtwoord

Wachtwoord van de eindgebruiker.

Vermeld het wachtwoord in het tekstvak.

Veiligheidstoken

Veiligheidstoken van de eindgebruiker.

Vermeld het veiligheidstoken in het tekstvak.

Gebruik Sandbox

Om de Salesforce sandbox te gebruiken voor tests.

Standaard is dit vakje niet aangevinkt. Vink het vakje aan om de sandbox te gebruiken.

Gefilterde velden

Velden die moeten worden opgehaald uit het voorwerp.

Vermeld de naam van het veld in het tekstvak. Relaties kunnen worden gevolgd met de volgende notering: GC_OBO_Referential__r.Name.