Eco Counter-connector

De Eco Counter-connector haalt telgegevens op uit het Eco-Visio platform van Eco Counter. Hij maakt een dataset aan met records over het tellen van sites en tellers.

Met de Eco Counter-connector kunt u twee soorten gegevens ophalen:

 • Eco Counter Data verschaft data over een teller, inclusief het tellen van Site ID's waar de teller is geïnstalleerd, enz.

 • Eco Counter Sites verschaft data over het tellen van sites, inclusief de ligging van de site, de installatiedatum, enz.

Belangrijk

Deze connector is standaard niet beschikbaar. Gelieve contact op te nemen met Opendatasoft om deze connector voor een welbepaald Opendatasoft-domein te activeren.

Aanmaak

Alvorens te beginnne, haal uw Eco Counter API-sleutel op.

 1. Kies een optie:

  • Indien u een dataset wilt aanmaken, klik op Catalogus > Datasets en klik op de knop Nieuwe dataset.

  • Indien een bron wilt toevoegen aan een bestaande dataset, klik op Catalogus > Datasets en selecteer de gewenste dataset. Klik vervolgens op Een bron toevoegen.

 2. Selecteer in de wizard die wordt geopend EcoCounter onder de rubriek Een service op afstand configureren.

 3. Noteer onder de rubriek Data ophalen uit EcoCounter uw EcoCounter API-sleutel in het vak API-sleutel.

 4. Doe vanuit de voorbeeldweergave van de eerste 20 records die verschijnen, het volgende:

  1. Selecteer uit de lijst Type of u Eco Counter Data of Eco Counter Sites wilt ophalen.

  2. De bron configureren.

 5. Configureer de datasetinformatie of gebruik de vooraf ingevulde waarden:

  • Voer de titel voor deze dataset in in het veld Naam van de dataset.

  • Voer in het veld Technische identifier van de dataset een betekenisvolle identifier voor deze dataset in.

Configuratie

Configuratie van Data Extraction (enkel voor Eco Counter Data)

Naam

Omschrijving

Gebruik

Begin van de periode

Startdatum van de dataperiode (inclusief). Indien geen startdatum gedefinieerd is geweest, zal de eerste datadatum worden gebruikt.

Selecteer vanuit de kalender de startdatum.

Einde van de periode

Einde van de dataperiode (inclusief). Indien geen einddatum gedefinieerd is geweest, zal de laatste datadatum worden gebruikt.

Selecteer vanuit de kalender de einddatum.

Stap

Data-interval

Selecteer vanuit de lijst Stap de data-interval.

Datagaten aanvullen met nulwaarden

Vult datagaten aan met nulwaarden

Deze optie is standaard uitgevinkt.

Kanaaldata extraheren

Naam

Omschrijving

Gebruik

Kanalen extraheren

Extraheert de lijst met de kanalen van de telsite

Vink deze optie aan om de lijst met de kanalen van de telsite in extra velden te extraheren.