Dataset van datasets (domein) connector

De Dataset of datasets-connector laat toe een index aan te maken van de datasets van een Opendatasoft-domein, mogelijk met al hun eraan verbonden metadata en analytische gegevens, onder de vorm van een dataset.

Waarschuwing

Gebruik deze connector met de grootste voorzichtigheid omdat deze private gegevens zichtbaar kan maken.

Aanmaak

Opmerking

De toelating Bewerken dataset is vereist om deze connector te kunnen gebruiken.

 1. Kies een optie:

  • Indien u een dataset wilt aanmaken, klik op Catalogus > Datasets en klik op de knop Nieuwe dataset.

  • Indien een bron wilt toevoegen aan een bestaande dataset, klik op Catalogus > Datasets en selecteer de gewenste dataset. Klik vervolgens op Een bron toevoegen.

 2. Selecteer in de wizard die wordt geopend Dataset of datasets onder de rubriek Een service op afstand configureren.

 3. Configureer de bron vanuit de voorbeeldweergave van de eerste 20 records die verschijnen.

 4. Configureer de datasetinformatie of gebruik de vooraf ingevulde waarden:

  • Voer de titel voor deze dataset in in het veld Naam van de dataset.

  • Voer in het veld Technische identifier van de dataset een betekenisvolle identifier voor deze dataset in.

Configuratie

Naam

Omschrijving

Interoperabiliteit metadata

Indien geselecteerd, worden metadata over de interoperabiliteit opgehaald en aan de dataset toegevoegd.

Gepersonaliseerde metadata

Indien geselecteerd worden gepersonaliseerde metadata opgehaald en aan de dataset toegevoegd.

Statistieken

Indien geselecteerd worden statistieken van de dataset opgehaald en aan de dataset toegevoegd:

 • aantal datasets,

 • grootte van de records in de dataset (in bytes),

 • aantal hergebruiken,

 • aantal API-oproepen,

 • aantal downloads,

 • aantal downloads van de bijvoegsels bij datasets,

 • aantal downloads van de bestandvelden,

 • populariteitsscore,

Private datasets

Indien geselecteerd worden private datasets toegevoegd aan de dataset. Het voegt ook een veld "Zichtbaarheid" toe aan de dataset. Dit veld geeft aan of de datasets publiek ("domein") of privaat ("beperkt") zijn.

Staged datasets

Indien geselecteerd worden staged datasets (die betekent datasets die zijn aangemaakt maar niet gepubliceerd) worden toegevoegd aan de dataset. Het voegt ook een veld "Gepubliceerd" toe aan de dataset. Dit veld geeft aan of de datasets gepubliceerd ("waar") of niet ("onwaar") zijn.

Admin metadata

Indien geselecteerd worden administratieve datasets opgehaald en aan de dataset toegevoegd.