Quota's beheren

De licentie van uw portaal

Alvorens dieper in te gaan op welke quota's er bestaan op Opendatasoft-portalen, is het belangrijk om het licentieonderwerp te introduceren. Een licentie is van toepassing op elk Opendatasoft-portaal. Het is een contract tussen Opendatasoft en de portaaleigenaars waarin staat gedefinieerd hoeveel data er kunnen worden geïnjecteerd in het portaal en het verbruik van deze data.

Bijvoorbeeld: freemium portalen kunnen tot 5 datasets hebben en elke dataset maximaal 20000 records.

Uw licentie definieert 4 globale limieten op uw portaal: het eerste plaatst een bovenlimiet op het verbruik van de data en de andere reguleren de hoeveelheid data die kan worden geïnjecteerd in het portaal.

  • API calls quota beperkt het aantal verzoeken dat gedaan kan worden aan de data binnen een welbepaalde tijdperiode (meestal binnen een maand)

Belangrijk

Het meten van het aantal API calls kan iets moeilijker zijn aangezien dit een zeer technische meting van de activiteit is. Maar ze kan als volgt worden samengevat: telkens iemand zich toegang verschaft tot uw portaal, bijvoorbeeld de cataloguspagina met datasets, doet de interface aanvragen aan het portaal voor de filterwaarden, voor de eerste tien datasets, vervolgens de tien volgende enz. Elk van deze aanvragen is een API call en wordt geteld binnen het quotum.

API calls worden daarom gedaan door bezoekers op uw portaal, maar ook door ontwikkelaars die de API gebruiken om de data die u gepubliceerd hebt, terug te vinden en dashboards die gehost worden buiten uw portaal.

  • Data size quota beperkt de totale grootte van de data in datasets binnen het domein

  • Datasets quota beperkt het aantal momenteel gepubliceerde datasets., voor lokale datasets enerzijds en voor samengevoegde datasets anderzijds

  • Records quota beperkt het totale aantal records in gepubliceerde datasets en beperkt ook het maximaal aantal records per dataset

U kan deze quota's zien en alle informatie met betrekking tot uw licentie controleren onder de rubriek Licentie van de back office.

Standaard beperkingen instellen voor gebruikers

Aangezien er voor uw portaal globale maximale limieten zijn ingesteld, wil u vermijden dat wie dan ook alle quota's van uw licentie helemaal zelf opgebruikt. U kan daarom algemene limieten instellen voor gebruikers en wanneer uw portaal open staat voor anonieme gebruikers, kan u voor hen een andere limiet instellen. U kan ook een globale limiet instellen voor alle anonieme gebruikers om er zeker van te zijn dat ze al uw gebruiksquota's niet zullen opsouperen.

U zal deze limieten kunnen instellen in de subsectie Veiligheid van de sectie Configuratie van de back-office van uw portaal.

Wanneer een gebruiker een aanvraag doet (zijnde een API call, de aanmaak van een dataset of de publicatie van een dataset), zorgen we ervoor dat hij/zij de standaard limiet niet bereikt die voor hem/haar is ingesteld en dat hij/zij de globale limiet van het portaal niet overschrijdt. Wanneer dit het geval is, zou een bericht te voorschijn kunnen komen om hem/haar dit te melden.

../../_images/quotas_api-calls.png ../../_images/quotas_data-volume.png

Specifieke limieten instellen voor individuele gebruikers en groepen van gebruikers

Sommige van uw gebruikers hebben specifieke rollen binnen uw organisatie die rechtvaardigen dat ze quota's nodig hebben die groter zijn dan de standaard quota's. Bijvoorbeeld: u kan geregistreerde gebruikers toelaten om elk slechts een aantal datasets aan te maken, maar uw Chief Data Officer zal zoveel datasets moeten kunnen publiceren als de licentie toelaat.

Om dit te doen, moet u naar de beheerpagina van de gebruiker of zijn/haar beheerpagina van de groep gaan om een meer gepaste limiet voor zijn/haar gebruiksgeval in te stellen.

Belangrijk

Wanneer nieuwe quota's voor individuele gebruikers of groepen van gebruikers worden ingesteld, beginnen de quota's voor de periode terug te tellen vanaf 0.