Een domein opvolgen

Er zijn drie belangrijke weergaves om uw domein te analyseren, waarbij geprobeerd wordt een antwoord te geven op drie verschillende vragen:

  • Gebruikers: wie zijn de mensen die uw data gebruiken en met welke intensiteit?

  • Data: wat is de verdeling van de populariteit onder uw datasets?

  • Acties: wat zijn de mensen van plan te doen met uw data?

API call De belangrijkste maatstaf om uw domein op te volgen is de API call. Een API call is één aanvraag voor de data. Deze kan rechtstreeks gedaan worden via de API of door één van onze diensten te gebruiken, zoals het weergeven van een kaart of een analyse. Bijvoorbeeld: wanneer u een trefwoord zoekt op een dataset, genereert dit één aanvraag, en wordt dit meegeteld als één API call.

In de weergave Gebruikers en Acties, kan u een periode selecteren (standaard is de afgelopen week).

Opmerking

Wanneer het domein subdomeinen heeft, kan een functie op aanvraag worden geactiveerd om deze subdomeinen te monitoren via Analytics van het hoofddomein. Wanneer deze functie is geactiveerd, wordt een filter "Selecteer domein" weergegeven bovenaan het dashboard. Vink in deze filter "Subdomeinen" aan zodat er rekening mee kan worden gehouden bij het monitoren van dashboards. Merk op dat het monitoren van subdomeinen enkel beschikbaar kan zijn voor de Users, Actions and Backoffice monitoring dashboards.

Wanneer de standaard KPI's en analyses niet voldoende zijn voor uw noden, kunt u klikken op de link "Zie brongegevens" onderaan de pagina. Hiermee krijgt u de volledige dataset en kunt u uw eigen analyse doen. Er is documentatiepagina waarin de gegevens staan beschreven.

Opmerking

Gelieve te noteren dat de dataset gebruiksdata omvat voor minstens de laatste 3 maanden. Oudere data worden gearchiveerd binnen de limieten die bij wet en door onze gebruiksvoorwaarden zijn opgelegd.