Het gebruik van gebruikers analyseren

Ga naar de pagina Analyse > Gebruikers

Er zijn zeven indicatoren:

  1. Activiteit: API calls per dag. Hierdoor kan u beter begrijpen wie de mensen zijn die uw data gebruiken (bijvoorbeeld wanneer u de meeste calls hebt tijdens weekdagen). U kan uw activiteit ook koppelen aan enkele evenementen (een nieuwe dataset, een nieuwe communicatiecampagne).

  1. Totaal gebruikers: geschatte aantal unieke gebruikers die interactie hebben met het domein

  1. API calls per gebruiker: gemiddeld aantal API calls per gebruiker.

  1. Anonieme gebruikers: percentage gebruikers zonder een account. Indien uw domein open is, kan u een groot aantal anonieme gebruikers hebben. Dit is normaal. Daar gaat het bij Open Data nu eenmaal om. Niet-anonieme mensen die een Opendatasoft-account hebben en die ingelogd zijn wanneer ze uw data gebruiken.

  1. Mobiele gebruikers: percentage van de activiteit die gegenereerd wordt door gebruikers die gebruik maken van een mobiel toestel.

  1. Top 5 gebruikers: de mensen die uw API of uw data het meest gebruiken. Denk eraan dat, wanneer iemand een dataset downloadt en iets op zijn laptop ontwikkelt, u dit niet kan weten en dit hier niet zal verschijnen.

  1. Kaart van API calls: de kaart is gebaseerd op de geolocatie van IP-adressen. Ze geeft u een goed idee van de geografische verdeling van het gebruik. Wel kan ze vrij onnauwkeurig zijn en verkeerde geolocaties opleveren.