Source Data analyseren

Onderaan vindt u de lijst met beschikbare velden in de API opvolgingsdataset.

Veldnaam

Veldomschrijving

Facet
timestamp

Tijdstempel van het evenement

nee

user_ip_addr

IP adres op afstand

nee

hostname

Naam van de host van het HTTP-verzoek

ja

user_id

Identifier van de gebruiker

ja

dataset_id

Identifier van de dataset

ja

domain_id

Identifier van het domein

ja

api

Naam van de API (zie hieronder)

ja

api_type

API type (ods_v1, ods_v2 of odata)

ja

query_string

Opzoekstring van het HTTP-verzoek

nee

custom_attributes

Aanpasbare header van het HTTP-verzoek (zie hieronder)

ja

format

Formaat van de HTTP-respons

ja

size_res

Grootte van de responsinhoud

nee

nhits

Aantal resultaten

nee

exec_time

Volledige verwerkingstijd

nee

request_aborted

Wanneer het verzoek werd afgebroken

ja

facet

Lijst met gebruikte facetten

ja

in_error

Indien het verwerkingsverzoek een fout genereerde

ja

error

Foutboodschap

nee

attachment_id

Identifier van de bijlage

nee

image_id

Identifier van de afbeelding

nee

user_agent

Gebruikersagent van het HTTP-verzoek

nee

referer

Referrer van het HTTP-verzoek

nee

embed_type

Invoegtype (zie hieronder)

nee

embed_referer

Invoeg referrer

nee

geo_coordinates

Geografische coördinaten (geoip op veld user_ip_addr)

nee

query_field

Lijst met velden die gebruikt worden in een zoekopdracht van een volledige tekst

nee

query_text

Vrije tekst in een zoekopdracht van een volledige tekst

nee

bot

Indien de zoekopdracht gebruikt werd door een bot

ja

API namen voor Opendatasoft APIv1

Het veld api voor Opendatasoft APIv1 (ods_v1) bevat één van de volgende waarden.

API-naam

Omschrijving

URL-template

search_datasets

Zoekopdracht in de zoekcatalogus

api/datasets/1.0/search
lookup_dataset

Zoekopdracht in lookup-dataset

api/datasets/1.0/<dataset_id>
download_dataset

Download dataset records vanuit het exporttabblad

explore/dataset/<dataset_id>/download/
download_dataset_alternative_export

Download dataset in een alternatief exportformaat

api/datasets/1.0/<dataset_id>/alternative_exports/<export_id>/
download_dataset_attachment

Download datasetbijlage vanuit het informatietabblad

api/datasets/1.0/<dataset_id>/attachments/<attachment_id>/
dataset_list_snapshots

Lijst dataset snapshots

api/datasets/1.0/<dataset_id>/snapshots/
dataset_download_snapshot

Download een dataset snapshot

api/datasets/1.0/<dataset_id>/snapshots/<snapshot_id>/
search_dataset_records

Zoek zoekopdracht op datasetrecords

api/datasets/1.0/<dataset_id>/records/
lookup_record

Zoekopdracht lookup-record

api/datasets/1.0/<dataset_id>/records/<record_id>
download_dataset_records Download dataset records from API (total dataset download count = dowload_dataset + download_dataset_records + download_dataset_alternative_export) api/datasets/1.0/<dataset_id>/records/download/
analyze_records

Analyseer zoekopdracht records. Opgeroepen door tabblad "analyse" in explore

api/datasets/1.0/<dataset_id>/records/analyze/
get_bbox_clusters

Zoekopdracht bounding box.

api/datasets/1.0/<dataset_id>/records/boundingbox/
get_geo_clusters

Zoekopdracht geo cluster. Opgeroepen door tabblad "kaart" in explore voor geo_point

api/datasets/1.0/<dataset_id>/records/geocluster/
get_geo_clusters_polygon

Zoekopdracht geo clusters veelhoek. Opgeroepen door tabblad "kaart" in explore voor vormen

api/datasets/1.0/<dataset_id>/records/geopolygon/
get_geoshapes_preview

Preview een geoshape

api/datasets/1.0/<dataset_id>/records/geopreview/
download_image

Download afbeelding. Opgeroepen door tabblad "afbeelding" in explore

explore/dataset/<dataset_id>/images/<image_id>/download/
images

Toegang afbeeldingen via de API

api/datasets/1.0/<dataset_id>/images/<image_id>/, api/datasets/1.0/<dataset_id>/images/<image_id>/<thumbnail_size>
files

Toegang bestanden via de API

api/datasets/1.0/<dataset_id>/files/<file_id>/, api/datasets/1.0/<dataset_id>/files/<file_id>/<thumbnail_size>
list_dataset_entry_points

Lijst beschikbare ingangspunten voor een API Proxy

api/datasets/1.0/<dataset_id>/services/
metadata_templates

Lijst metadata templates via de API

api/metadata/1.0/<template_type>/, api/metadata/1.0/<template_type>/<template_name>/

Opmerking

Bijlagen verwijst naar de bijgevoegde documenten die beschikbaar zijn in het tabblad Informatie. Bestandsvelden verwijst naar de bestanden (bijvoorbeeld afbeeldingen) in de records van de dataset. Beide worden afzonderlijk meegeteld in de monitoring.

API-namen voor ODATA API

Het veld api voor ODATA API bevat één van de volgende waarden.

API-naam

Omschrijving

URL-template

odata_service_root_doc Root ODATA API api/odata/
odata_entity

lijst van records in een dataset

api/odata/<dataset_id>/
odata_property_value

gewone tekstwaarde van een specifiek veld van een specifiek record uit een dataset

api/odata/<dataset_id>('<record_id>')/<field>/$value
odata_entity_key_predicate

specifiek record uit een dataset

api/odata/<dataset_id>('<record_id>')/
record_with_id

specifiek record uit een dataset (zonder aanhalingsteken in API call)

api/odata/<dataset_id>(<record_id>)/
odata_metadata_doc metadata call api/odata/$metadata/
odata_record_count

aantal records in een dataset

api/odata/<dataset_id>/$count/

API-namen voor Opendatasoft APIv2

Het veld api voor Opendatasoft APIv2 (ods_v2) bevat één van de volgende waarden.

API-naam

Omschrijving

URL-template

api_root

Call naar API v2 root

/v2
api_source

Call naar bronpad (catalogus, opvolging, opendatasoft)

/v2/<source>
datasets_index

Zoekopdracht op catalogus van datasets (kan een export zijn indien de parameter export_as is gebruikt)

/v2/<source>/datasets
dataset_lookup Dataset lookup call /v2/<source>/datasets/<dataset_id>
aggregate_datasets

Aggregatie-call op catalogus

/v2/<source>/aggregates
records_index

Zoekopdracht op datasetrecords (kan een export zijn indien de parameter export_as is gebruikt)

/v2/<source>/datasets/<dataset_id>/records
record_lookup Record lookup call /v2/<source>/datasets/<dataset_id>/records/<record_id>
aggregate_records

Aggregatie-call op datasetrecords

/v2/<source>/datasets/<dataset_id>/aggregates
attachments_index

Call naar datasetbijlagen

/v2/<source>/datasets/<dataset_id>/attachments
attachment_lookup

Call naar bijlage-lookup

/v2/<source>/datasets/<dataset_id>/attachments/<attachment_id>
metadata_template_types_index

Leveren metadata template types op

/v2/<source>/metadata_templates
metadata_template_type_lookup Metadata template type lookup /v2/<source>/metadata_templates/<template_type>
metadata_template_lookup Metadata template lookup /v2/<source>/metadata_templates/<template_type>/<template_name>

Een aanpasbare header ODS-API-Analytics-App kan worden gestuurd samen met het HTTP-verzoek. De waarde van de header wordt verwerkt door onze opvolgingslaag en beschikbaar gesteld in het veld custom_attributes.

Het veld invoegtype omschrijft het type embed dat de zoekopdracht genereerde, wanneer relevant.

Invoegtype

Omschrijving

cartograph

Cartograaf embed

chartbuilder

Geavanceerde grafiek embed

explore-analyze

Analyseer tabblad embed

explore-map

Kaart tabblad embed

explore-table

Explore tabblad embed

explore-images

Afbeeldingen tabblad embed