De domeinactiviteit analyseren

Ga naar de pagina Analyse > Back-office

Analyse van de back-office

De analyse van de back-office laat de domeinbeheerder toe de configuratieactiviteit op het domein op te volgen.

Er zijn zeven indicatoren:

  1. Acties: frequentie en verdeling van administratieve acties (bewerken en publiceren van datasets of pagina's, toevoegen van gebruikers aan het domein, enz.). Verschaft u kostbare informatie over wat uw gebruikers doen en hoe ze hun tijd doorbrengen op het platform. Denk er ook aan dat, net zoals bij alle grafieken op Opendatasoft u de weergegeven variabelen kan filteren door te klikken op de labels van de legende.

  1. Aantal gebruikers: aantal gebruikers dat gedurende de periode een activiteit heeft gehad op het platform.

  1. Acties door gebruikers: aantal acties door gebruikers gedurende de periode.

  1. Top 5 gebruikers: meest actieve gebruikers gedurende de periode. Gelieve te noteren dat elke gebruikersactiviteit onderverdeeld wordt per actietype.

  1. Top 5 gewijzigde datasets: meest gewijzigde datasets. Dit zijn de datasets die het meeste werk vergden.

  1. Top 5 pagina's: meest gewijzigde pagina's. Dit zijn de pagina's die het meeste werk vergden.

  1. Verdeling van acties: verdeling van de activiteit op basis van het aantal acties.

Activiteitslog dataset

Net zoals in de andere analysepagina's, kan u toegang krijgen tot de volledige activiteitslog dataset onderaan het dashboard door te klikken op "Zie brondata".

De activiteitslog dataset bevat de volgende velden:

Veldnaam

Omschrijving

timestamp

Tijdstempel van de actie

domain_id

Domein-ID

user_id

Identifier van de eigenaar van het evenement

dataset_id

ID van de dataset wanneer de actie betrekking heeft op een specifieke dataset

username

Naam van de gebruiker waarvoor de actie een gevolg heeft

action

Naam van de actie (één van publish_dataset, add_dataset, edit_dataset, delete_dataset)

group_id

Identifier van de groep waarop de actie een invloed heeft

page_id

Identifier van de pagina waarop de actie een invloed heeft

diff

Verschil geïntroduceerd door de actie (bijvoorbeeld een nieuwe toelating toegevoegd aan een gebruiker)

map_id

Identifier van de kaart

reuse_title

Titel van het hergebruik

subdomain_id

Identifier van het subdomein waarin de actie werd uitgevoerd