Gebruik van data analyseren

Het Data-dashboard geeft de statistieken weer om de data te analyseren die gebruikt worden op het portaal. Dit is terug te vinden in de rubriek Analytics > Data van de back office.

Dit dashboard is onderverdeeld in 4 secties:

 • Totalen: cijfers over de datasets die in het portaal zijn gepubliceerd en hoe deze via dat portaal worden gebruikt

 • Populariteit: statistieken en grafieken om de populariteit van de datasets die in het portaal zijn gepubliceerd te berekenen en te analyseren

 • Top 5: lijsten van de meest gedownloade, gebruikte en hergebruikte gepubliceerde datasets

 • Themaverdeling: drie grafieken om de meest en minst gebruikte thema's te analyseren

Belangrijk

In dit dashboard wordt enkel rekening gehouden met gepubliceerde datasets. Verwijderde datasets worden niet meegerekend in alle cijfers, grafieken en andere berekende analyses die worden weergegeven.

Door de knoppen aan te klikken bovenaan de dashboard is het evenwel mogelijk om ervoor te kiezen om het dashboard op te bouwen:

 • met alle bestaande gepubliceerde datasets (standaard aangevinkt),

 • enkel met de private datasets, m.a.w. diegene in beperkte toegangen, ongeacht de beperking, of

 • of enkel met de publieke datasets, m.a.w. diegene die voor iedereen toegankelijk zijn.

Afhankelijk van welke datasets die worden gebruikt om het Data-dashboard op te bouwen, zullen de weergegeven cijfers, grafieken en analyses verschillen.

Totale

Screenshot of the Totals section of the Data dashboard
Label

Omschrijving

Datasets

Totaal aantal gepubliceerde datasets in het portaal

Records

Totaal aantal records in alle gepubliceerde datasets gecombineerd

Downloads

Totaal aantal downloads in alle gepubliceerde datasets gecombineerd

API-oproepen

Totaal aantal API-oproepen voor alle gepubliceerde datasets gecombineerd

Hergebruiken

Totaal aantal hergebruiken voor alle gepubliceerde datasets gecombineerd

Populariteit

De sectie Populariteit van het Data-dashboard is gebaseerd op een berekening die erop gericht is het datasetverbruik te kwantificeren om zo populariteitsscores voor datasets te bepalen. Deze berekening is gebaseerd op 3 cijfers: het aantal downloads, het aantal API-oproepen en het aantal hergebruiken. Deze 3 cijfers geven aan of een dataset die gepubliceerd is op een Opendatasoft-portaal, al dan niet als populair kan worden beschouwd in vergelijking met andere datasets van zowel dat portaal als het datanetwerk van Opendatasoft.

Belangrijk

De scoringformule kan in de toekomst wijzigen. Opendatasoft zal alle gebruikers in kennis stellen wanneer de berekeningswijze om de populariteit te bepalen, wijzigt.

Screenshot of the Popularity section of the Data dashboard

De sectie Populariteit is onderverdeeld in 2 delen:

 • links, 2 staafdiagrammen:

  • de 5 meest populaire datasets

  • daaronder, de 5 minst populaire datasets

 • rechts, informatie over de populariteitsscore van de geselecteerde dataset:

  • Label van de geselecteerde dataset

  • Dataset-ID: technische identifier van de geselecteerde dataset

  • Cijfers: aantal downloads, API-oproepen en hergebruiken (indien er zijn) voor de geselecteerde dataset

  • Populariteitsscore: populariteitsscore van de geselecteerde dataset, berekend op basis van de hierboven weergegeven cijfers

Om de informatie over de populariteitsscore van een dataset weer te geven:

 1. Klik in een van de grafieken op een staaf (die een dataset vertegenwoordigt).

 2. Controleer het rechterdeel van de populariteitssectie: de informatie over de geselecteerde dataset wordt automatisch weergegeven.

Opmerking

Klik op de knop "Zie meer" onderaan de populariteitssectie om een kolomgrafiek te zien waarin de verdeling van de populariteitsscore over alle gepubliceerde datasets op het domein wordt weergegeven.

Top 5

Screenshot of the Top 5 section of the Data dashboard
Label

Omschrijving

Downloads

De 5 meest gedownloade gepubliceerde dataset, samen met het huidige aantal downloads voor elke dataset

API-oproepen

De 5 datasets met het grootste aantal API-oproepen, samen met het huidige aantal API-oproepen voor elke dataset

Hergebruiken

De 5 datasets met het grootste aantal hergebruiken, samen met het huidige aantal hergebruiken voor elke dataset

Themaverdeling

Screenshot of the Theme Distribution section of the Data dashboard

De sectie Themaverdeling van het Data-dashboard geeft een boomdiagram weer dat alle datasetthema's die momenteel gebruikt worden, weergeeft. Deze diagram helpt te analyseren welke thema's het meest of het minst gebruikt worden.

Opmerking

Glij over een thema in het boomdiagram om de gemiddelde populariteitsscore van de datasets die tot dat thema behoren, weer te geven.