Het gebruik van acties analyseren

Ga naar de pagina Analyse > Acties

Er zijn acht indicatoren:

Acties: Frequentie en spreiding van acties (analyseren, geo, zoeken) ondernomen door gebruikers op basis van API calls. Geeft u kostbare informatie over wat uw gebruikers doen en hoe u hen beter van dienst kan zijn. Denk er ook aan dat met elke grafiek op Opendatasoft u de weergegeven variabelen (Analyseren, Geo of Zoeken) kan filteren door te klikken op de labels van de legende.

  1. Totale zoekopdrachten: Aantal keren dat iemand gezocht heeft naar een dataset vanuit de catalogus of gezocht heeft in een dataset.

  1. Opzoekingen zonder resultaat: aantal opzoekingen die geen resultaat hebben opgeleverd.

  1. API call-bronnen: verdeling van de API call per pagina gebaseerd op het aantal API calls.

  1. Tekstzoekopdrachten zonder resultaat: In essentie kunnen dit de data zijn die gebruikers verwachten terug te vinden op uw portaal.

  1. Bijeengevoegde activiteit: percentage API calls verricht op datasets die aan andere portalen zijn toegevoegd.

  1. Bot-activiteit: percentage API calls verricht door bots. Denk eraan dat bots vaak nuttig zijn en kunnen helpen om uw data kenbaar te maken aan de wereld.

  1. Verdeling van fouten: aantal en type fouten die gegenereerd worden door mislukte API calls.

API calls Fouten

In de meeste gevallen kan u niets doen. In elk geval willen we transparant zijn betreffende het gebruik door gebruikers.

Naam van de fout

Omschrijving van de fout

DatastoreError

Dit is een serverfout. We volgen deze aan onze kant in real time op om deze te vermijden.

InvalidPolygon

De gedefinieerde veelhoekfilter op een geo-zoekopdracht is slecht gevormd. Zo kan dit een zelfkruisende veelhoek zijn, zoals een zandloper.

HTTPError

Deze is afkomstig van een bijeengevoegde dataset. Deze kan zich voordoen wanneer u het schema van een dataset wijzigt wanneer deze reeds is bijeengevoegd op een ander portaal. Wees altijd voorzichtig wanneer u het schema van een dataset updatet.

MissingParameters

Deze kan zich voordoen wanneer u het dataset_id in de API console vergeet.

UnknownDataset

Het dataset_id op de URL bestaat niet of iemand heeft geprobeerd om zich toegang te verschaffen tot een dataset zonder dat hij hier het recht toe had.

ResultWindowTooHigh

De zoek-API wordt gepagineerd met een offset en een responsgrootte. U kan zich geen toegang verschaffen tot meer dan ~10k resultaten. Indien u meer dan 10k resultaten wil, zal u waarschijnlijk de download-API willen gebruiken.