Quota's van subdomeinen beheren

Het gebruik van een subdomein (API calls, aantal datasets, ...) wordt rechtstreeks beheerd vanuit de quota's van het ouderdomein. Om te vermijden dat één van uw subdomeinen te veel van uw eigen quota's opgebruikt, kan u individuele limieten toewijzen aan elk subdomein.

Opmerking

Hierdoor wordt geen deel van uw quota's toegewezen om exclusief gebruikt te worden door het subdomein, maar werkt dit wel als een limiet. Dus wanneer u een quotum hebt van 1 miljoen API calls per maand en u 5 subdomeinen hebt met elk 500 000 API calls per maand, zouden alle quota's van uw eigen domein volledig opgebruikt kunnen worden door subdomeinen, maar het kan ook een goede oplossing zijn indien u enkel vooruit wil plannen voor een plotse opstoot van het aantal API calls op uw subdomeinen. Plan zorgvuldig!

De quota's van subdomeinen worden beheerd op niveau van het ouderdomein. Bijgevolg kunnen beheerders:

  • Het aantal API calls dat een subdomein kan hebben, configureren

  • Het maximum aantal datasets dat gepubliceerd kan worden op een subdomein

  • Het maximum totaal aantal records in een subdomein

  • Het maximum aantal records van een dataset in een subdomein

../../_images/subdomains_quotas.png