Subdomeinen beheren

Het beheer van subdomeinen laat klanten van Opendatasoft toe autonoom hun eigen reeks domeinen te beheren. Een subdomein kent precies dezelfde karakteristieken als een domein, behalve dat de quota's ervan beheerd kunnen worden vanuit het ouderdomein (root domein).

Subdomeinen worden beschikbaar gesteld aan klanten van Opendatasoft via een specifieke, betalende, licentieoptie.

Subdomeinen kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden:

  • Een private onderneming met verschillende business units wil haar eigen Opendatasoft-domein beheren.

  • Een lokale overheid die een Open Data-beleid op regionale schaal ondersteunt, wil haar lokale steden een on-the-shelf Open Data-platform aanbieden.

Het aanmaken van een subdomein wordt beheerd vanuit het ouderdomein. Eenmaal het is aangemaakt, is het subdomein een volwaardig domein en kan het zijn eigen look & feel, datasets, contentpagina's en veiligheid (gebruikers en groepen) hebben.

Het ouderdomein kan content pagina's en datasets "pushen" naar subdomeinen door gebruik te maken van de distributiefunctie en kan ook gebruikt worden om op eenvoudige manier gegevens in te zamelen van de subdomeinen (op voorwaarde dat het ouderdomein toegang heeft tot het subdomein) door gebruik te maken van de harvesters-functie.