Content verspreiden naar subdomeinen

Als een "ouder" domein kan u ervoor kiezen om specifieke pagina's en datasets naar uw subdomeinen te verdelen. Zo zou u bijvoorbeeld het volgende kunnen doen:

  • een gewone homepagina verspreiden naar uw andere business units

  • een deel van een grote dataset verspreiden naar subdomeinen die u voor elk van uw klanten hebt aangemaakt

  • een dashboard verspreiden en tezelfdertijd de datasets die gebruikt worden voor het dashboard

Verspreiden van datasets naar een subdomein

Vanuit de beheerpagina van het subdomein in de back-office kan u de Distribute datasets-interface terugvinden. Standaard wordt er niets verspreid. Dus is de lijst leeg.

../../_images/subdomains_distribute-datasets.png

Wanneer u klikt op "Voeg een dataset toe", wordt de catalogus van uw domein geopend die u toelaat om een dataset die u wil verspreiden terug te vinden en te selecteren.

Eenmaal de dataset is geselecteerd, verschijnt deze in de lijst met verspreide datasets.

Zodra u opslaat, zal de dataset worden verspreid en beschikbaar worden in de catalogus op het subdomein.

Opmerking

Vanuit het subdomein gedraagt een verspreide dataset zich net zoals een samengevoegde dataset: u kan de data ervan niet bewerkten (bijv. u kan de velden niet in een andere volgorde zetten of processors toevoegen), maar u kan metadata opheffen, de veiligheidsinstellingen beheren, de dataset instellen als beperkt, de data filteren voor specifieke doeleinden of groepen. De dataset kan ook verwijderd worden uit het subdomein.

U kan te allen tijde de verspreiding annuleren door middel van een klein pictogram rechts in de lijst met verspreide datasets. Hiermee wordt de dataset verwijderd uit de catalogus van het subdomein, maar wordt de dataset niet verwijderd uit het ouderdomein.

Verspreiden van pagina's naar een subdomein

Vanuit de beheerpagina van het subdomein in de back-office kan u de Distribute datasets-interface terugvinden. Standaard wordt er niets verspreid. Dus is de lijst leeg.

../../_images/subdomains_distribute-pages.png

Wanneer u klikt op "Voeg een pagina toe", wordt een lijst met pagina's van uw domein geopend die u toelaat om één of meerdere pagina's die u wil verspreiden te selecteren.

Eenmaal de selectie is uitgevoerd, verschijnen uw pagina's in de lijst.

Het enige wat u nu hoeft te doen is klikken op de knop Opslaan en de pagina verschijnt in het subdomein.

Opmerking

Een verspreide pagina kan vanuit het subdomein niet worden bewerkt aangezien de inhoud van de pagina volledig beheerd wordt door het ouderdomein: wanneer de inhoud wijzigt in het ouderdomein, wordt deze ook onmiddellijk gewijzigd in de subdomeinen. Het subdomein kan de pagina echter wel verwijderen; ze kan ook de inhoud van de pagina kopiëren naar een nieuwe pagina, die volledig zal kunnen worden bewerkt zoals elke normale pagina, maar zal daarom niet automatisch updates krijgen van het ouderdomein.

U kan te allen tijde een verspreide pagina verwijderen door middel van een pictogram rechts van de pagina in de lijst. Hiermee wordt de verspreiding naar het subdomein geannuleerd, maar wordt de pagina niet verwijderd op het ouderdomein.

Verspreiden van inhoud naar meerdere subdomeinen

U kan vanuit de lijst met subdomeinen twee of meerdere subdomeinen selecteren en klikken op de knop Verspreiden; hiermee komt u terecht op een speciale pagina voor het verspreiden van inhoud voor deze subdomeinen.

../../_images/subdomains_multiple-selection.png

Deze nieuwe pagina zal u herinneren aan de subdomeinen die beïnvloed werden en laat u toe pagina's en datasets te selecteren in een interface die gelijkaardig is van die voor individuele subdomeinen.

../../_images/subdomains_multiple-selection-distribute.png

Organiseer uw verspreiding die gebruik maakt van parameters

Indien u verschillende subdomeinen hebt, wil u misschien pagina's en datasets verspreiden die licht verschillend zijn. Bijvoorbeeld: misschien wil u een homepagina verspreiden die de tekst "Welkom op [iets]" bevat, of misschien hebt u wel een dataset die een volledig land omvat maar wil u delen ervan verspreiden naar regionale subdomeinen.

Als beheerder die uw eigen subdomeinen beheert, kan u verspreidingsparameters definiëren. Vervolgens kan u deze parameters invullen voor elk subdomein. Deze parameters zullen vervolgens beschikbaar zijn om de verspreide inhoud te wijzigen afhankelijk van het subdomein.

Bijvoorbeeld: we zouden graag een homepagina en een dataset aanmaken voor de portalen van enkele steden. We willen dat de homepagina de naam van de stad bevat en dat de dataset gefilterd wordt op de postcode.

Allereerst voegen we twee parameters toe voor al onze subdomeinen. Dit gebeurt vanuit de pagina "Instellingen" van de subdomeinen.

../../_images/subdomains_interface-settings.png

Door te klikken op Voeg een parameter toe voegen we twee parameters toe, "postcode" en "naam van de stad".

../../_images/subdomains_add-parameter1.png ../../_images/subdomains_add-parameter2.png

Nu kunnen we deze parameters invullen voor elk van mijn subdomeinen door te klikken op de naam van het subdomein in de lijst met subdomeinen om zo de configuratiepagina van het subdomein te bekomen.

Vervolgens kunnen we de inhoud aanmaken die ik wil verspreiden. Allereerst kunnen we een homepagina aanmaken die de naam van de stad bevat. In de page editor kunnen we {domain.cityname} gebruiken als plaatsvervanger voor de naam van de stad die is ingevuld voor dat subdomein.

Nu kunnen we de homepagina en de dataset verspreiden door bijvoorbeeld de distributiepagina voor meerdere domeinen te gebruiken.

Om de homepagina te verspreiden voegen we deze zoals gewoonlijk enkel toe aan de lijst.

Om de dataset te verspreiden, voegen we deze toe aan de lijst en klikken we op Match parameters: hierdoor kan u een filter op de data configureren afhankelijk van één van de distributieparameters. In ons geval heeft onze dataset een postcode veld en matchen we dit met de postcode parameter van onze subdomeinen.

../../_images/subdomains_add-parameter3.png

We zijn klaar om onze inhoud te verspreiden.

../../_images/subdomains_add-parameter4.png

Nu hoeven we deze alleen nog maar op te slaan. Elk van onze subdomeinen heeft nu een eigen homepagina die ze kunnen gebruiken en het deel van de dataset dat overeenstemt met hun stad!