Een nieuw subdomein aanmaken

Het beheer van subdomeinen wordt verleend aan gebruikers die de toelating Alle subdomeinen beheren hebben. Deze toelating kan aan elke gebruiker gegeven worden door de portaalbeheerders (die gebruikers die de toelating Domeineigenschappen bewerken hebben).

Gebruikers met deze toelating zullen een menu Subdomeinen zien in het controlevenster links. Klik gewoon op dit menu-item om toegang te krijgen tot de sectie voor het beheer van subdomeinen.

../../_images/subdomains_interface.png

Het maximum aantal subdomeinen dat u kan aanmaken, is beperkt en hangt af van uw Opendatasoft-contract.

Om een nieuw subdomein aan te maken, klik op de koppeling Voeg subdomein toe in het menu of klik op de knop Maak subdomein aan op de pagina waarop de lijst met subdomeinen staat.

U zal gevraagd worden naar een formulier om uw nieuw subdomein aan te maken met de volgende velden:

 • Naam subdomein: de naam van het subdomein, die bijvoorbeeld in e-mails zal verschijnen. Deze kan later door de beheerder van het subdomein worden gewijzigd.

 • Identifier van het subdomein: de identifier van uw subdomein.

  Het daadwerkelijke adres van uw domein zal dan zijn: <Subdomain Identifier>-<Domain Identifier>.opendatasoft.com. Bijvoorbeeld, wanneer u eigenaar bent van een Opendatasoft-domein met de naam mydomain (waar men zich toegang toe kan verschaffen via mydomain.opendatasoft.com) en wanneer u een subdomein aanmaakt met de naam test, zal de volledige naam van het subdomein zijn: test-mydomain.opendatasoft.com.

  Vanzelfsprekend kan u, net zoals voor domeinen, contact opnemen met de support van Opendatasoft om het DNS van uw subdomeinen te personaliseren. Zie De URL van uw domein personaliseren voor meer details.

 • E-mailadres van de beheerder: het e-mailadres van de beheerder van het subdomein.

  Dit e-mailadres hoeft niet te behoren tot een gebruiker die reeds een Opendatasoft-account heeft. In dit geval zal het Opendatasoft-platform automatisch een aanmaakprocedure voor een account opstarten.

  De eigenaar krijgt het volledige administratieve privilege over het nieuw aangemaakte subdomein.

U kunt ook distributieparameters, gedistribueerde content en datasets, en gebruikslimieten vooraf configureren, zoals beschreven staat in de respectieve documentatie.

Eenmaal het subdomein is aangemaakt, verschijnt dit in de lijst met subdomeinen, samen met enkele informatie over de huidige quota's ervan.