Een account beheren

In dit deel worden alle functionaliteiten die verband houden met de configuratie van het account van een gebruiker van een Opendatasoft-domein opgelijst en gedocumenteerd. Een Opendatasoft-gebruikersaccount is enkel beschikbaar voor die gebruiker en is toegankelijk door te klikken op de gebruikersnaam die vermeld staat in de rechter bovenhoek van zowel de front office als de back office van een Opendatasoft-domein.