Identiteiten beheren

Voorvereiste

Het tabblad Identiteiten is enkel beschikbaar wanneer SAML of OpenID Connect (OIDC) is geactiveerd op het portaal.

Vanuit het tabblad Identiteiten hebben geauthentificeerde gebruikers de mogelijkheid om hun SAML-identiteiten te beheren of om hun Opendatasoft-account te koppelen aan een SAML- of een OIDC-identiteit.

De inhoud van het tabblad Identiteiten hangt af van het type van de gebruiker. Er zijn 3 types van gebruikers in Opendatasoft: Opendatasoft-gebruikers, plaatselijke gebruikers en gekoppelde gebruikers.

Zie voor meer informatie Eenmalig inloggen met SAML en Eenmalig inloggen met OpenID Connect.

Tab Identiteiten voor Opendatasoft-gebruikers

../../_images/account_identities2.png

Voor Opendatasoft-gebruikers staat in het tabblad Identiteiten enkel een link die Opendatasoft-gebruikers toelaat om hun Opendatasoft-account te koppelen aan een SAML- of OIDC-identiteit. Hierdoor worden ze gekoppelde gebruikers, waardoor ook de inhoud van het tabblad Identiteit wijzigt.

Om het account aan een SAML-account te koppelen, klikt u op de link Uw account koppelen aan een SAML-account op dit domein.

Om het account aan een OIDC-account te koppelen, klikt u op de link Uw account koppelen aan een OIDC-account op dit domein.

Tab Identiteiten voor plaatselijke en gekoppelde gebruikers

../../_images/account_identities.png

Zowel voor plaatselijke als gekoppelde gebruikers bevat het tabblad Identiteiten informatie over de SAML- of OIDC-identiteit. Elke SAML- of OIDC-identiteit wordt vertegenwoordigd door een rechthoek waarin alle identiteitsattributen staan die verstuurd zijn door een identity provider.

Enkel voor gekoppelde gebruikers wordt een "Herroep"-knop weergegeven in de rechter bovenhoek van de SAML- of OIDC-identiteitsrechthoek. Hiermee kan de SAML- of OIDC-identiteit worden herroepen zonder dat het Opendatasoft-account wordt verwijderd: hierdoor worden gekoppelde gebruikers Opendatasoft-gebruikers.

Om een SAML- of OIDC-identiteit te herroepen:

  1. Zoek de identiteit die u wilt herroepen en klik op de knop Herroepen. Er verschijnt een bevestigingsvenster.

  2. Klik ter bevestiging op OK.