Kennisgevingen betreffende de quota's voor API calls

De volgende quota's voor API calls worden overwogen:

  • het aantal API calls dat toegelaten is volgens uw Opendatasoft-licentie: die is een quotum dat gedeeld wordt door alle gebruikers (zowel geïdentificeerde als anonieme gebruikers).

  • het quotum dat toegelaten is voor een specifieke gebruiker; deze kan geconfigureerd worden in de back-office.

  • het quotum dat toegelaten is voor alle anonieme gebruikers; dit is een quotum dat gedeeld wordt door alle anonieme gebruikers en kan niet worden geconfigureerd in de back-office.

Er wordt een kennisgevingsmail verstuurd wanneer aan één van deze voorwaarden is voldaan:

  • voor een welbepaald quotum werd 80% van het toegelaten aantal API calls bereikt

  • voor een welbepaald quotum werd het maximum aantal toegelaten API calls bereikt

Ontvangers

  • de gebruiker met het vervallen quotum, wanneer de kennisgeving getriggerd wordt voor het quotum van de gebruiker

  • alle gebruikers op het domein met een toelating "Bewerk alle datasets"

Voorbeeld

API calls quota alert