Applicaties registreren

Vanuit de tab Applicaties hebben geauthentificeerde gebruikers de mogelijkheid om de lijst met geregistreerde applicaties te zien en ook om nieuwe OAuth2-applicaties te registreren (meer informatie over OAuth2 is terug te vinden in de Zoek API documentatie)

../../_images/account_applications.png

Om een nieuwe applicatie te registeren:

  1. Noteer in de ruimte Een nieuwe OAuth2-applicatie registeren de naam van de applicatie in het tekstvak Naam.

  2. Selecteer nog steeds in de ruimte Een nieuwe OAuth2-applicatie registeren een applicatietype in het keuzemenu: Publiek of Vertrouwelijk.

  3. Noteer nog steeds in de ruimte Een nieuwe OAuth2-applicatie registeren de doorstuur-URL in het desbetreffende tekstvak.

  4. Klik op de knop Registeren.

Eenmaal geregistreerd wordt de applicatie opgenomen in de ruimte van Toegelaten applicaties van de tab Applicaties.