Accountquota controleren

Vanuit de tab Quota van hun account hebben geauthentificeerde gebruikers de mogelijkheid om te controleren hoeveel API-calls ze hebben gemaakt in vergelijking met het aantal waarvoor ze toelating hebben. Dit toegelaten quotum wordt per gebruiker gedefinieerd door de portaalbeheerders.

Deze quota's zijn dagelijks: ze worden elke dag om 00u00 UTC opnieuw ingesteld.

../../_images/account_quotas.png