API-sleutels beheren

Na identificatie voor een portaal, kunt u API-sleutels aanmaken en deze beheren vanuit het tabblad API-sleutels van uw account.

API-sleutels zijn gekoppeld aan een specifiek domein. Ze werken enkel op het domein waarop ze werden aangemaakt.

Met deze API-sleutels kunt u de volgend API's gebruiken: ODS Search API v1 en v2, OData, WFS, en CSW. Voor meer informatie, zie API's gebruiken.

Belangrijk

API-sleutels erven alle toelatingen die verleend zijn aan de gebruiker waarvoor deze werd aangemaakt. Daarom zou u voorzichtig moeten zijn wat betreft hoe ze API-sleutels gebruiken.

Wanneer u een ongeoorloofd gebruik van uw API-sleutel waarneemt, wanneer uw API-sleutel blootgesteld raakt of ongebruikt is, is het aanbevolen deze te herroepen en een nieuwe aan te maken.

Een API-sleutel genereren

Een API-sleutel genereren om geauthentificeerde API calls te maken.

  1. Log in op het portaal.

  2. Klik in de rechter bovenhoek op uw gebruikersnaam.

  3. Klik in de pagina Uw account op het tabblad API-sleutels;

  4. Klik op de knop Nieuwe sleutel aanmaken. Er verschijnt een API-sleutelkaart op het tabblad.

  5. Voer een naam in voor de API-sleutel in het veld Label. Dit zou het doel van een API-sleutel moeten aangeven.

../../_images/account_apikey.png

De API-sleutel is aangemaakt. U kan klikken op icon-copypaste om hem te kopiëren

Een bestaande API-sleutel herroepen

Gecompromitteerde of ongebruikte API-sleutels herroepen.

  1. Log in op het portaal.

  2. Klik in de rechter bovenhoek op uw gebruikersnaam.

  3. Klik in de pagina Uw account op het tabblad API-sleutels;

../../_images/account_apikey.png
  1. Klik op de knop Sleutel herroepen onderaan de gekozen API-sleutelkaart.

  2. Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op de knop Sleutel herroepen om de herroeping van de API-sleutel te bevestigen.