Een API-sleutel genereren

Vanuit de tab API-sleutels van hun account kunnen geauthentificeerde gebruikers API-sleutels genereren en deze ook beheren.

Belangrijk

API-sleutels zijn gekoppeld aan een specifiek domein. Ze werken enkel op het domein waarop ze werden aangemaakt.

Met deze API-sleutels kunnen de volgende API's worden gebruikt: ODS Search API v1 en v2, OData, WFS en CSW (meer informatie in het document API's gebruiken).

../../_images/account_apikey.png

Klik op icon-copypaste om een API-sleutel te kopiëren.

Een API-sleutel genereren

  1. Klik op de knop Nieuwe sleutel genereren. Er verschijnt een API-sleutelkaart op de tab.

  2. Noteer een naam voor de API-sleutel in het tekstvak Label. Hiermee wordt het doel van een API-sleutel aangegeven.

Een bestaande API-sleutel herroepen

  1. Klik op de knop Sleutel herroepen onderaan de gekozen API-sleutelkaart. Er verschijnt een pop-up venster.

  2. Klik op de knop Sleutel herroepen om het herroepen van een API-sleutel te bevestigen.