Data exporteren

Export a dataset

Opendatasoft-datasets kunnen in verschillende formaten worden gedownload. Voor elke dataset zijn er altijd vlakke bestandsformaten beschikbaar. Er kunnen meer specifieke formaten beschikbaar zijn afhankelijk van het feit of de datasets al dan niet geografische coördinaten bevatten.

 1. Ga naar het tabblad Export van de dataset.

 2. Kies het bestandsformaat dat moet worden gedownload.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Volledige dataset naast het gewenste formaat.

  • Wanneer de dataset is gefilterd en u enkel de gefilterde data wilt exporteren, klik dan op Enkel de geselecteerde records naast het gewenste formaat.

Opmerking

 • U kunt de parameter use_labels_for_header=true in de exportlink gebruiken om de labels te gebruiken in plaats van de technische identifiers van de velden als een header (niet beschikbaar in de Opendatasoft Search API v2).

 • U kunt ook datasets in andere formaten exporteren door gebruik te maken van de Opendatasoft Search API v2.

Beschikbare exportformaten

In de tab Exporteren van de dataset kunnen de volgende formaten beschikbaar worden gesteld:

Vlakke bestandsformaten

Formaat

Opmerkingen

CSV

CSV gebruikt een puntkomma (;) als een scheidingsteken.

JSON  
Excel  

Geografische bestandsformaten

Belangrijk

De geografische coördinaten van een dataset worden standaard uitgedrukt in WGS84. Wanneer deze beschikbaar zijn gesteld door de dataproducent, kunt u bijkomende geografische projecties selecteren uit het afrolmenu dat boven de exportformaten is weergegeven.

Formaat

Opmerkingen

GeoJSON  
Shapefile

Er zijn 2 beperkingen in Shapefile-exports:

 • De export mag niet meer dan 50.000 records bevatten.

 • De export mag niet meer dan één geografisch vormtype bevatten (punt, polygon, linestring, enz.).
  Wanneer de dataset één veld geoshape bevat met meerdere vormtypes, zal enkel het eerste type van het eerste record dat niet leeg is, worden behouden in de export.
  Wanneer de dataset meerdere geografische velden bevat (geoshape of geo_point_2d), zal enkel het eerste vormtype van het eerste record dat niet leeg is, worden behouden in de export.
KML  

Gespecialiseerde formaten

Formaat

Opmerkingen

iCalendar

De export is enkel beschikbaar wanneer de kalenderweergave werd geactiveerd voor de dataset.

Afbeeldingen exporteren en downloaden

Afbeeldingen die in het platform zijn geïmporteerd, kunnen enkel één voor één worden gedownload of geëxporteerd. Het is niet mogelijk om alle afbeeldingen van een dataset op hetzelfde ogenblik te downloaden.

Een afbeelding downloaden

 1. Ga in de front office naar de visualisatietab Afbeeldingen van de dataset die de afbeeldingen bevat die moeten worden gedownload.

 2. Klik op de afbeelding om te downloaden.

 3. Klik onderaan de metadata van de afbeelding op Afbeelding downloaden.

Dataset exporteren om URL van de afbeelding terug te vinden

 1. Ga in de front office naar het tabblad Export van de dataset dat de afbeeldingen bevat die moeten worden geëxporteerd.

 2. Exporteer de volledige dataset of enkel de geselecteerde records wanneer de dataset is gefilterd.

 3. Open de geëxporteerde dataset in de spreadsheet software van uw keuze.

 4. Vind het veld terug dat de URL's van de afbeelding bevat en haal deze op.