Hergebruiken van data ontdekken & indienen

Belangrijk

Aangezien hergebruiken een optionele functie is, kunnen ze niet op elk Opendatasoft-portaal worden geactiveerd. Het activeren van hergebruiken hangt volledig af van de portaalbeheerders.

Hergebruiken van data zijn creaties die gebaseerd zijn op data uit datasets die gepubliceerd zijn op een open dataportaal. Ze kunnen verschillende vormen aannemen: van de kaart die aangemaakt werd met de Map Builder (of een grafiek met de Chart Builder), tot de smartphone applicatie zijn er verschillende mogelijkheden om data te hergebruiken. Als gebruiker van een Opendatasoft-portaal is het mogelijk om ofwel de hergebruiken te ontdekken die anderen hebben gedaan, of om uw volledig eigen hergebruik in te dienen zodat het wordt weergegeven op het aanverwante portaal.

Opmerking

Hergebruiken van data moeten door de beheerders worden geactiveerd om beschikbaar te zijn.

Bestaande hergebruiken ontdekken

Bestaande hergebruiken van een dataset die werden goedgekeurd door de portaalbeheerders staan opgelijst in de Hergebruik-ruimte van het tabblad Informatie.

Reuse list in the Information tab

In de lijst met hergebruiken wordt elk hergebruik weergegeven in een rechthoek waarin informatie over dat hergebruik staat:

 • Voorbeeldweergave via een afbeelding van het hergebruik,

 • Titel van het hergebruik,

 • Beschrijving van het hergebruik,

 • Naam van de auteur,

 • Datum waarop het hergebruik werd toegevoegd.

Voor meer informatie over een gekozen hergebruik van een dataset, klik op de rechthoek ervan.

Eigen hergebruiken indienen

Opdat hergebruiken van data worden weergegeven in de Hergebruik-ruimte van het tabblad Informatie van een dataset, moeten de gebruikers die deze hergebruiken maken, deze doorsturen naar de portaalbeheerders.

Belangrijk

Op sommige Opendatasoft-portalen kunnen anonieme gebruikers hun hergebruiken doorsturen, maar op andere portalen zijn het enkel geïdentificeerde gebruikers die dit kunnen doen. Dit hangt volledig af van de portaalbeheerders en hoe ze kiezen om de hergebruikfunctie te beheren.

Reuse submit form

Om een hergebruik door te sturen, gebruikt u de onderstaande procedure:

 1. Klik in de Hergebruik-ruimte van het tabblad Informatie van de dataset die gebruikt wordt voor het hergebruik op "Een hergebruik doorsturen".

 2. Vul het formulier in:

 • Familienaam (enkel voor anonieme gebruikers)

 • Voornaam (enkel voor anonieme gebruikers)

 • E-mail (enkel voor anonieme gebruikers)

 • Titel van het hergebruik: geef een titel aan het hergebruik

 • Beschrijving: beschrijf welk soort hergebruik het is, waar het over gaat, enz.

 • URL: vermeld de URL waar het hergebruik zich bevindt

 • Thumbnail: upload een voorbeeldweergave onder de vorm van een afbeelding van het hergebruik

 1. Klik op de knop "Indienen".

Eenmaal het hergebruik is ingediend, wordt het naar de portaalbeheerders gestuurd. Zij zullen in er in kennis van worden gesteld en het kunnen goedkeuren. Eenmaal het is goedgekeurd wordt het hergebruik toegevoegd aan de lijst met hergebruiken in het tabblad Informatie.

Opmerking

De portaalbeheerders hebben de mogelijkheid om de titel, de beschrijving, de URL en de thumbnail van het hergebruik te wijzigen. Wel kunnen ze de ingediende voor- of familienaam niet wijzigen.