Becommentariëren via Disqus

Belangrijk

Aangezien Disqus een optionele functie is, is ze niet geactiveerd op elk Opendatasoft-portaal. Het activeren van Disqus hangt volledig af van de portaalbeheerders.

Disqus is een service die in een Opendatasoft-portaal kan worden geïntegreerd. Hiermee kunnen gebruikers commentaren plaatsen om ideeën of meningen te delen of om vragen te stellen over een dataset. Het is ook mogelijk om commentaren van andere gebruikers te beantwoorden.

Comments tab

Om commentaar te geven op een dataset of om op de commentaar van iemand anders te reageren:

  1. Ga naar de tab Commentaren van de gekozen dataset.

  2. (optioneel) Indien u nog niet op Disqus geïdentificeerd bent, kies een identificatieoptie (via Disqus, Facebook, Google, enz. of door het aanmaken van een volledig nieuw Disqus-account).

  3. Ofwel schrijft u een bericht in het tekstvak "Een gesprek starten" ofwel klikt u op "Antwoorden" op een bestaande commentaar om "Mee te doen met het gesprek".

  4. Eenmaal de commentaar volledig is geschreven, klikt u op knop "Plaatsen als [Gebruikersnaam]" onderaan het commentaartekstvak.

Opmerking

Disqus laat ook toe om commentaren of volledige gesprekken te delen via sociale netwerken.

Opgelet

Commentaren in Disqus worden gemodereerd door de portaalbeheerders die herkenbaar zijn aan de vermelding "MOD" naast hun Disqus-gebruikersnaam. Ze hebben het recht en de mogelijkheid om commentaren te verwijderen, alsook om gebruikers te bannen.