De datasetthema's beheren

Alle gepubliceerde datasets van een Opendatasoftportaal zouden tot ten minste één thema moeten behoren. Het is immers zo dat datasetthema's kunnen helpen om datasets in categorieën onder te brengen op basis van datgene waar de data die ze bevatten om gaan. Hoewel het thema van elke dataset, net zoals bij om het even welke andere metadata, gedefinieerd is in zijn bewerkingsinterface, is de lijst met beschikbare datasetthema's voor het portaal geconfigureerd vanuit de subrubriek Look & Feel > Datasetthema's van de back-office.

../../_images/dataset_themes.png

Datasetthema's worden beheerd vanuit de tabel die twee kolommen bevat

 • Label, om het label van het datasetthema te definiëren

 • Afbeelding, om het pictogram van het datasetthema te configureren

De tabel met datasetthema's bevat ook 2 opties:

 • een knop icon-reorder die links van de kolom Label staat onder andere om de volgorde van de datasetthema's te wijzigen;

 • een knop icon-trash die rechts van de kolom Afbeelding staat om een datasetthema te wissen.

Standaard worden 12 generische datasetthema's geconfigureerd op een nieuw aangemaakt Opendatasoft-domein:

 • Health

 • Cultuur, Erfgoed

 • Onderwijs, Opleiding, Onderzoek, Lesgeven

 • Milieu

 • Transport, Bewegingen

 • Ruimtelijke ordening, Stadsplanning, Gebouwen, Voorzieningen, Huisvesting

 • Economie, Zaken, KMO, Economische ontwikkeling, Tewerkstelling

 • Administratie, Overheid, Overheidsfinanciën, Burgerschap

 • Justitie, Veiligheid, Politie, Misdaad

 • Sport, Ontspanning

 • Onderdak, Gastvrijheidssector

 • Diensten, Sociaal

Een nieuw datasetthema definiëren

 1. Klik op de knop "Gepersonaliseerd thema toevoegen" onderaan de tabel met datasetthema's.

 2. Definieer in de kolom Label het label van het nieuwe datasetthema. Er moet één label per taal beschikbaar zijn op het portaal.

 3. Klik in de kolom Afbeelding op de knop Selecteren.

 4. Kies een van de vier beschikbare methodes om het pictogram van het datasetthema te definiëren:

  • "Een afbeelding uploaden" laat toe om zijn eigen afbeelding te kiezen met behulp van de bestand picker

  • "Een pictogram selecteren uit een lijst" laat toe om een pictogram te kiezen uit de pictogrammenbibliotheek van Opendatasoft

  • "Een URL-afbeelding invoeren" laat toe om zijn eigen afbeelding via een URL toe te voegen

  • "Geen afbeelding" (standaard) laat toe om het datasetthema zonder een pictogram dat er verband mee houdt, te laten.

 5. (optioneel) Wanneer een pictogram werd gekozen uit de pictogrammenbibliotheek van Opendatasoft, kan de kleur ervan gewijzigd worden door het schrijven van de hexadecimale code van de nieuwe kleur of door op de kleurknop te klikken door middel van ofwel de Leuke kleuren of de kleur picker.

 6. Klik op de knop Opslaan in de rechter bovenhoek van de pagina.