De weergaves van data configureren

Hoewel de weergaves van de aangemaakte datasets worden geconfigureerd zowel in termen van inhoud en voorkomen vanuit de bewerkingsinterface van de datasets zelf, worden enkele andere globale configuraties van dataweergaves, zoals gepersonaliseerde standaard grafiekkleuren, beschikbare basiskaarten en standaard kaartlocaties, beheerd vanuit de subrubriek Look & feel > Dataweergaves van de back-office.

Standaard grafiekkleuren configureren

../../_images/dataviz_chart-colors.png

Grafieken bestaan uit minstens één kleur, maar afhankelijk van wat ze vertegenwoordigen, kunnen ze uit veel meer kleuren bestaan. Standaard wordt een set van 8 kleuren gebruikt en hebben gebruikers van Opendatasoft ook de mogelijkheid om andere sets met kleuren te gebruiken die ook standaard beschikbaar zijn. De configuratie Grafiekkleuren laat toe om een nieuwe set met kleuren te definiëren die de oorspronkelijke set met 8 kleuren zal vervangen.

Om een nieuwe standaard grafiekkleur toe te voegen:

 1. Zoek in de configuratie-interface Dataweergaves naar de configuratie Grafiekkleur.

 2. Klik op de knop "Kleur toevoegen".

 3. Voeg de hexadecimale code van de nieuwe kleur toe of klik op de kleurknop om een nieuwe kleur te kiezen Uit de Leuke kleuren of met de kleur picker.

 4. (optioneel) Klik op de knop icon-reorder om de nieuwe kleur tussen de andere te reorganiseren. De volgorde van de kleuren is belangrijk omdat deze de ene na de andere gebruikt zullen worden door de grafiek.

 5. Klik op de knop Opslaan in de rechter bovenhoek van de pagina.

Om een kleur te wissen, klik op de knop icon-trash.

Opgelet

Wees voorzichtig wanneer u grafiekkleuren wist: weergaves die geconfigureerd zijn met deze specifiek gepersonaliseerde kleuren verloren gaan.

Basiskaarten toevoegen

Basiskaarten zijn het canvas waarop geografische data worden weergegeven. Ze worden gebruikt voor alle kaarten die weergegeven worden op Opendatasoft, ongeacht of het de visualisatiekaart van een dataset of de Map Builder is.

Standaard wordt een basic basiskaart gebruikt voor alle domeinen van Opendatasoft. Het is wel mogelijk om de standaard basiskaart te wijzigen of om andere basiskaarten beschikbaar te maken in een Opendatasoft-portaal. Het zal gebruikers toelaten de basiskaart op elk moment op een kaart te wijzigen en zelfs om de standaard basiskaart van een welbepaalde dataset te wijzigen.

Opmerking

Voor meer informatie over basiskaarten en hoe u deze kunt gebruiken, kunt u onze blog post lezen "Wat is een basiskaart en hoe kiest u de beste voor uw data <https://www.opendatasoft.com/blog/what-is-a-basemap-how-to-choose-the-best-one-for-your-data>`_".

Om basiskaarten te beheren, zoek dan in de configuratie-interface Dataweergaves naar de configuratie Basiskaarten.

Overview of the Basemaps area in the Look and feel > Data visualizations section.

Basiskaarten zouden beheerd moeten worden vanuit de tabel van de configuratie Basiskaarten. In deze tabel staan de momenteel beschikbare basiskaarten die op het domein gebruikt kunnen worden. Ze bestaat uit 3 kolommen:

 • Label, om de basiskaarten een naam te geven. Elke basiskaart zou één label per taal beschikbaar moeten hebben op het domein.

 • Basiskaart, om de basiskaart te kiezen

 • Voorbeeldweergave, om te zien hoe de basiskaarten eruit zien

De tabel met basiskaarten bevat ook 2 opties:

 • icon-reorder om de volgorde van de basiskaarten te wijzigen. De eerste is de standaardkaart voor het volledige domein.

 • icon-trash om een basiskaart te wissen

Standaard basiskaarten toevoegen

Standaard voorziet Opendatasoft verschillende basiskaarten. Het zijn de standaard basiskaarten die weergegeven zijn in het drop-down menu van de tabelkolom Basiskaart. Al deze standaard basiskaarten kunnen beschikbaar worden gesteld op het platform met behulp van de tabel. Hoewel de basiskaarten in de lijst met standaard basiskaarten staan, kunnen ze enkel worden gebruikt wanneer ze aan de tabel zijn toegevoegd.

Om standaard basiskaarten aan de tabel toe te voegen en deze beschikbaar te stellen op het domein:

 1. Klik op de knop "Basiskaart toevoegen" onder de tabel.

 2. Klik in de kolom Basemap op het drop-down menu. Standaar wordt "Straten" weergegeven (standaard basiskaart voor alle Opendatasoft-domeinen).

 3. Het drop-down menu geeft alle basiskaarten weer die beschikbaar zijn in het domein, in volgorde van de providers van basiskaarten. Klik op de basiskaart op deze aan het domein toe te voegen.

 4. Geef in de kolom Label een label voor nieuw toegevoegde basiskaarten. Er moet één label per taal zijn (wanneer het domein meer dan één ondersteunt). Zo niet kunnen de configuraties niet worden opgeslagen.

 5. Klik op de knop Opslaan in de rechter bovenhoek van de pagina.

Gepersonaliseerde basiskaarten toevoegen

Onder de standaard basiskaarten die in het drop-down menu van de tabelkolom Basiskaart weergegeven staan, zijn 2 opties waarmee gepersonaliseerde basiskaarten kunnen worden toegevoegd:

 • "Custom" om TMS en andere met OpenStreetMap compatibele basiskaarten toe te voegen

 • "Custom (WMS)" om WMS-basiskaarten toe te voegen

Opmerking

WMTS basiskaarten worden niet ondersteund door het Opendatasoft-platform.

Om een gepersonaliseerde basiskaart aan het domein toe te voegen:

 1. Klik op de knop "Basiskaart toevoegen".

 2. Klik in de kolom Basemap van de nieuw toegevoegde rij van de tabel op het drop-down menu.

 3. Selecteer in het drop-down menu ofwel "Custom" ofwel "Custom (WMS)".

 4. Vul de configuraties van de basiskaart in.

 • Wanneer een "Custom" basiskaart wordt toegevoegd, zie de onderstaande tabel:

  Naam

  Omschrijving

  Voorbeeld

  URL tegels (verplicht)

  URL van de basiskaart.

  http://tile.basemapprovider.io/{z}/{x}/{y}.png

  Subdomeinen

  Subdomeinen van de basiskaart (aangeleverd door de provider van de basiskaart). Subdomeinen moet van elkaar gescheiden zijn door een komma.

  a,b,c,d
  Zoom min

  Minimale zoom beschikbaar (het meest globale beeld dat we van de kaart kunnen hebben).

  1
  Zoom max

  Maximale zoom beschikbaar (hoe dichter we in de kaart kunnen).

  21

  Toewijzing

  Bron van de data van basiskaart. Wordt onderaan de basiskaart weergegeven overal waar ze wordt gebruikt.

  Data van de basiskaart uit OpenStreetMap

  TMS-service

  Moet enkel worden gecontroleerd wanneer de basiskaart een strikte TMS-basiskaart is met omgekeerde coördinaten.

   
 • Wanneer een "Custom (WMS)" basiskaart wordt toegevoegd, zie de onderstaande tabel:

  Naam

  Omschrijving

  Voorbeeld

  WMS URL (verplicht)

  URL van de basiskaart.

  https://www.basemapprovider.com/wms

  Toewijzing

  Bron van de data van basiskaart. Wordt onderaan de basiskaart weergegeven overal waar ze wordt gebruikt.

  Data van de basiskaart uit OpenStreetMap

  Lagen (verplicht)

  La(a)g(en) van de basiskaart (aangeleverd door de provider van de basiskaart).

  LayerName

  Formaat van de tegelafbeeldingen

  Formaat van de tegels: ofwel .png ofwel .jpeg (aangeleverd door de provider van de basiskaart).

   

  Stijlen

  Stijlen van de basiskaart (aangeleverd door de provider van de basiskaart)

  DefaultStyle
  Zoom min

  Minimale zoom beschikbaar (het meest globale beeld dat we van de kaart kunnen hebben).

  1
  Zoom max

  Maximale zoom beschikbaar (hoe dichter we in de kaart kunnen).

  21
 1. In de kolom Label staat een label voor de nieuw toegevoegde basiskaart. Er moet minstens één label per taal zijn (wanneer het domein meer dan één taal ondersteunt).

 2. Klik op de knop Opslaan in de rechter bovenhoek van de pagina.

Externe basiskaarten toevoegen

Opendatasoft laat momenteel enkel de integratie van Mapbox-basiskaarten toe.

Opmerking

Hoewel Thunderforest voorgesteld wordt in de interface als een beschikbare integratie zoals Mapbox, laat het niet toe andere basiskaarten van Thunderforest te integreren. Het laat enkel toe meer quota's te hebben voor de 2 basiskaarten van Thunderforest die beschikbaar zijn in de lijst met standaard basiskaarten ("OpenCycleMap" en "OSM Transport").

Om de standaard basiskaarten van Thunderforest te gebruiken in plaats van binnen de standaard, beperkte quota's:

 1. Ga naar de website van Thunderforest <https://manage.thunderforest.com/users/sign_in>`_ en log in op uw account.

 2. Kopieer de API-sleutel.

 3. Keer terug naar de subrubriek Look & Feel > Dataweergaves van de back-office van het Opendatasoft-domein.

 4. Klik in de configuratie Basiskaarten op "Thunderforest-integratie* om de desbetreffende configuraties te vergroten.

 5. Plak de API-sleutel in het tekstvak.

Integratie van Mapbox

Mapbox is een mapping platform waarmee u uw eigen kaarten kunt bouwen en ontwerpen. Ze bieden ook verschillende kaartstijlen die u rechtstreeks kunt gebruiken. Opendatasoft laat u toe om deze Mapbox-basiskaarten te integreren in een Opendatasoft-domein zodat deze gebruikt kunnen worden in het hele portaal..

Voorvereiste

U heeft een Mapbox-account nodig. Het is mogelijk een gratis Mapbox-account aan te maken, hoewel dit slechts een beperkt aantal toegelaten "kaartweergaves" biedt. Zie Mapbox plans voor meer informatie.

Om Mapbox-basiskaarten te integreren:

 1. Ga naar de Mapbox-website en log in.

 2. Ofwel kopieert u in de Mapbox-accountpagina <https://account.mapbox.com/connected-apps/>`_, het Default Public Token ofwel maakt u een nieuw Public Token aan en kopieert u dit. Dit zal door Opendatasoft worden gebruikt om kaarten namens het eigen Mapbox-account van de gebruiker weer te geven.

 3. Keer terug naar de subrubriek Look & Feel > Dataweergaves van de back-office van het Opendatasoft-domein.

 4. Klik in de configuratie Basiskaarten op Mapbox-integratie om de desbetreffende configuraties te vergroten.

 5. Plak het Public Token in het tekstvak. Een bericht zal bevestigen of het toegangstoken al dan niet geldig is.

Dankzij de tabel met basiskaarten is het nu mogelijk om een van de standaard stijlen van Mapbox te selecteren of om een van uw eigen gepersonaliseerde Mapbox-basiskaarten toe te voegen:

 • Voer, in geval van een "Tileset" het "Tileset ID" in (dat meestal terug te vinden is onder de vorm accountname.identifier)

 • Voer, in geval van een kaartstijl die aangemaakt is door gebruik te maken van Mapbox Studio, de kaartidentifier in (meestal terug te vinden onder de vorm accountname/identifier), dat het laatste deel is van de "Style URL" die verschaft wordt door Mapbox (bijvoorbeeld, mapbox://styles/opendatasoft/abcdefg12345678 betekent dat de kaartidentifier opendatasoft/abcdefg12345678 is).

../../_images/basemaps_mapbox-custom-tiles.png

Een standaard Map Builder-locatie definiëren

../../_images/dataviz_map-builder-location.png

De Map Builder is een tool van Opendatasoft om geavanceerde kaarten te maken met een of meer gepubliceerde datasets uit een of meerdere portalen van Opendatasoft. De standaard configuratie van de locatie van de Map Builder laat toe de locatie te definiëren waarop de Map Builder zich standaard zal focussen wanneer hij erop terecht komt.

 1. Zoek in de configuratie-interface Dataweergaven naar de configuratie Standaard Map Builder-locatie.

 2. Klik op de kaart en houd de muisknop ingedrukt terwijl u over de kaart beweegt tot de gekozen locatie opgenomen is in de rechthoek. Er zijn enkele opties beschikbaar om te helpen bij het bepalen van de juiste locatie:

  • icon-zoom-in en icon-zoom-out,

  • icon-localize verplaatst de kaart naar uw huidige locatie,

  • icon-search biedt de mogelijk om een tekstuele zoekopdracht voor een locatie uit te voeren.

 3. Klik op de knop Opslaan in de rechter bovenhoek van de pagina.