Basiskaarten toevoegen

Basiskaarten zijn het canvas waarop geografische data worden weergegeven. Ze worden gebruikt voor alle kaarten die weergegeven worden op Opendatasoft, ongeacht of het de visualisatiekaart van een dataset of de Map Builder is.

Standaard wordt een basic basiskaart gebruikt voor alle domeinen van Opendatasoft. Het is wel mogelijk om de standaard basiskaart te wijzigen of om andere basiskaarten beschikbaar te maken in een Opendatasoft-portaal. Het zal gebruikers toelaten de basiskaart op elk moment op een kaart te wijzigen en zelfs om de standaard basiskaart van een welbepaalde dataset te wijzigen.

Opmerking

Voor meer informatie over basiskaarten en hoe u deze kunt gebruiken, kunt u onze blog post lezen "Wat is een basiskaart en hoe kiest u de beste voor uw data".

Om basiskaarten te beheren, ga naar Look & feel > Data visualizations. In deze subsectie van het back office-menu zoekt u naar de rubriek "Basiskaarten".

Overview of the Basemaps area in the Look and feel > Data visualizations section.

Basiskaarten moeten beheerd worden vanuit de tabel van de rubriek "Basiskaarten". In deze tabel staan de basiskaarten die momenteel beschikbaar zijn en die gebruikt kunnen worden op het domein, weergegeven. Ze bestaat uit 5 kolommen:

 • icon-reorder om de volgorde van de basiskaarten te wijzigen. De eerste is de standaardkaart voor het volledige domein.

 • Label: om de basiskaarten een naam te geven. Elke basiskaart heeft één label per taal beschikbaar op het domein.

 • Basemap: om de basiskaart te kiezen.

 • Preview: om te zien hoe basiskaarten eruit zien.

 • icon-trash om een basiskaart te verwijderen.

Standaard basiskaarten toevoegen

Opendatasoft biedt standaard verschillende basiskaarten aan. Het zijn standaard basiskaarten die weergegeven worden in het drop-down menu van de tabelkolom Basemap (zoals die beschreven staat in de inleiding van deze documentatie). Al deze standaard basiskaarten kunnen op het platform beschikbaar worden gesteld door gebruik te maken van de tabel. Zelfs al verschijnen de basiskaarten in de lijst met standaard basiskaarten, toch kunnen ze enkel worden gebruikt eenmaal ze zijn toegevoegd aan de tabel.

Om standaard basiskaarten aan de tabel toe te voegen en deze beschikbaar te stellen op het domein:

 1. Klik op de knop "Basiskaart toevoegen" onder de tabel.

 2. Klik in de kolom Basemap op het drop-down menu. Standaar wordt "Straten" weergegeven (standaard basiskaart voor alle Opendatasoft-domeinen).

 3. Het drop-down menu geeft alle basiskaarten weer die beschikbaar zijn in het domein, in volgorde van de providers van basiskaarten. Klik op de basiskaart op deze aan het domein toe te voegen.

 4. Geef in de kolom Label een label voor nieuw toegevoegde basiskaarten. Er moet één label per taal zijn (wanneer het domein meer dan één ondersteunt). Zo niet kunnen de configuraties niet worden opgeslagen.

 5. Klik op de knop "Bewaren" in de rechter bovenhoek van de pagina.

Gepersonaliseerde basiskaarten toevoegen

Tussen de standaard basiskaarten die weergegeven worden in het drop-down menu van de tabelkolom Basemap (beschreven in de inleiding van deze documentatie) staan 2 opties die toelaten gepersonaliseerde basiskaarten toe te voegen:

 • "Custom" om TMS en andere met OpenStreetMap compatibele basiskaarten toe te voegen

 • "Custom (WMS)" om WMS-basiskaarten toe te voegen

Opmerking

WMTS basiskaarten worden niet ondersteund door het Opendatasoft-platform.

Om een gepersonaliseerde basiskaart aan het domein toe te voegen:

 1. Klik op de knop "Basiskaart toevoegen".

 2. Klik in de kolom Basemap van de nieuw toegevoegde rij van de tabel op het drop-down menu.

 3. Selecteer in het drop-down menu ofwel "Custom" ofwel "Custom (WMS)".

 4. Vul de configuraties van de basiskaart in.

 • Wanneer een "Custom" basiskaart wordt toegevoegd, zie de onderstaande tabel:

  Naam

  Omschrijving

  Voorbeeld

  URL tegels (verplicht)

  URL van de basiskaart.

  http://tile.basemapprovider.io/{z}/{x}/{y}.png

  Subdomeinen

  Subdomeinen van de basiskaart (aangeleverd door de provider van de basiskaart). Subdomeinen moet van elkaar gescheiden zijn door een komma.

  a,b,c,d
  Zoom min

  Minimale zoom beschikbaar (het meest globale beeld dat we van de kaart kunnen hebben).

  1
  Zoom max

  Maximale zoom beschikbaar (hoe dichter we in de kaart kunnen).

  21

  Toewijzing

  Bron van de data van basiskaart. Wordt onderaan de basiskaart weergegeven overal waar ze wordt gebruikt.

  Data van de basiskaart uit OpenStreetMap

  TMS-service

  Moet enkel worden gecontroleerd wanneer de basiskaart een strikte TMS-basiskaart is met omgekeerde coördinaten.

   
 • Wanneer een "Custom (WMS)" basiskaart wordt toegevoegd, zie de onderstaande tabel:

  Naam

  Omschrijving

  Voorbeeld

  WMS URL (verplicht)

  URL van de basiskaart.

  https://www.basemapprovider.com/wms

  Toewijzing

  Bron van de data van basiskaart. Wordt onderaan de basiskaart weergegeven overal waar ze wordt gebruikt.

  Data van de basiskaart uit OpenStreetMap

  Lagen (verplicht)

  La(a)g(en) van de basiskaart (aangeleverd door de provider van de basiskaart).

  LayerName

  Formaat van de tegelafbeeldingen

  Formaat van de tegels: ofwel .png ofwel .jpeg (aangeleverd door de provider van de basiskaart).

   

  Stijlen

  Stijlen van de basiskaart (aangeleverd door de provider van de basiskaart)

  DefaultStyle
  Zoom min

  Minimale zoom beschikbaar (het meest globale beeld dat we van de kaart kunnen hebben).

  1
  Zoom max

  Maximale zoom beschikbaar (hoe dichter we in de kaart kunnen).

  21
 1. In de kolom Label staat een label voor de nieuw toegevoegde basiskaart. Er moet minstens één label per taal zijn (wanneer het domein meer dan één taal ondersteunt).

 2. Klik op de knop "Bewaren" in de rechter bovenhoek van de pagina.

Externe basiskaarten toevoegen

Opendatasoft laat toe externe basiskaarten toe te voegen via specifieke integraties.

Momenteel is de enige beschikbare integratie die met Mapbox.

Opmerking

Hoewel Thunderforest voorgesteld wordt in de interface als een beschikbare integratie zoals Mapbox, laat het niet toe andere basiskaarten van Thunderforest te integreren. Het laat enkel toe meer quota's te hebben voor de 2 basiskaarten van Thunderforest die beschikbaar zijn in de lijst met standaard basiskaarten ("OpenCycleMap" en "OSM Transport").

Om de standaard basiskaarten van Thunderforest te gebruiken in plaats van binnen de standaard, beperkte quota's:

 1. Ga naar de website van Thunderforest en log in.

 2. Kopieer in de Thunderforest console pagina, de API-sleutel.

 3. Ga terug naar de subsectie Look & feel > Data Visualizations van de back office van het domein van Opendatasoft.

 4. Klik in de rubriek "Basemaps" op "Thunderforest integration" om de aanverwante configuraties uit te breiden.

 5. Plak de API-sleutel in het tekstvak.

Integratie van Mapbox

Mapbox is een mapping platform waarmee u uw eigen kaarten kunt bouwen en ontwerpen. Ze bieden ook een twaalftal verschillende kaartstijlen die u rechtstreeks kunt gebruiken. Opendatasoft laat u toe om deze Mapbox-basiskaarten te integreren in een Opendatasoft-domein zodat u deze kunt gebruiken in het hele portaal.

Voorvereiste

U heeft een Mapbox-account nodig. Het is mogelijk een gratis Mapbox-account aan te maken, hoewel dit slechts een beperkt aantal toegelaten "kaartweergaves" biedt. Zie Mapbox plans voor meer informatie.

Om Mapbox-basiskaarten te integreren:

 1. Ga naar de Mapbox-website en log in.

 2. Ofwel kopieert u in de Mapbox-accountpagina <https://www.mapbox.com/account/apps/>`_, het Default Public Token ofwel maakt u een nieuw Public Token aan en kopieert u dit. Dit zal door Opendatasoft worden gebruikt om kaarten namens het eigen Mapbox-account van de gebruiker weer te geven.

 3. Ga terug naar de subsectie Look & feel > Data Visualizations van de back office van het domein van Opendatasoft.

 4. Klik in de rubriek "Basemaps" op "Mapbox integratie" om de aanverwante configuraties uit te breiden.

 5. Plak het Public Token in het tekstvak. Een bericht zal bevestigen of het toegangstoken al dan niet geldig is.

Wanneer u de tabel met basiskaarten gebruikt is het mogelijk één van de standaardstijlen van Mapbox te selecteren of kies "Custom" om het MapID van een eigen aangemaakte kaart in te voeren.

../../_images/basemaps_mapbox-custom-tiles.png