Eigenschappen toevoegen

Eigenschappen zijn bestanden die worden geüploaded in een Opendatasoft-domein zodat deze op datzelfde domein gebruikt kunnen worden (bijv. in het domein stijlblad, in contentpagina's, enz.). Zowel afbeeldingen als bestanden met lettertypes kunnen als eigenschap toegevoegd worden in het domein.

Deze functionaliteit is beschikbaar in de rubriek Eigenschappen van de back-office van een Opendatasoft-domein.

../../_images/assets_interface.png

Een afbeelding toevoegen als een eigenschap

Alle bestandsformaten voor afbeeldingen worden aanvaard als eigenschappen: .gif, .png, .jpeg, .jpg, .tiff, .bmp en .svg.

Toegevoegde bestanden mogen niet groter zijn dan 2.0 MB. Voor grotere bestanden dient een externe bestand-hosting service worden gebruikt.

  1. Ga naar de rubriek Eigenschappen van de back-office.

  2. Zorg ervoor dat het tabblad Afbeeldingen (standaard) is geselecteerd.

  3. Sleep en plaats het afbeeldingenbestand in de overeenkomstige ruimte of klik op browse om het afbeeldingenbestand te selecteren met behulp van een bestand picker.

Een lettertype toevoegen als een eigenschap

De volgende bestandformaten met lettertypes worden aanvaard als eigenschappen:

  • .ttf
  • .woff
  • .otf

Toegevoegde bestande mogen niet groter zijn dan 500.0 KB. Voor grotere bestanden dient een externe bestand-hosting service te worden gebruikt.

  1. Ga naar de rubriek Eigenschappen van de back-office.

  2. Klik op het tabblad Lettertypes.

  3. Sleep en plaats het fontbestand in de overeenkomstige ruimte of klik op browse om het bestand met lettertypes te selecteren met behulp van een bestand picker.