De navigatie configureren

Over het algemeen starten gebruikers met hun ontdekking van een Opendatasoft-domein met de startpagina en vervolgens navigeren ze naar andere beschikbare pagina's door gebruik te maken van de header die bovenaan elke interface in de front-office staat. Beide kunnen worden geconfigureerd via de subafdeling Look and feel > Navigatie van de back-office.

Een startpagina kiezen

../../_images/navigation_root-page.png

De startpagina is de standaard pagina waarop een gebruiker terechtkomt wanneer hij naar het portaal gaat via zijn hoofd-URL (bijv. domainname.opendatasoft.com). De startpagina is standaard de Explore-pagina waarin de catalogus van datasets van het portaal staat weergegeven. Deze kan vervangen worden door elke andere pagina die beschikbaar is binnen het domein, zoals een homepagina die gebouwd is met HTML & CSS met behulp van de afdeling Pagina's van de back-office (zie Content aanmaken).

Om de startpagina te wijzigen:

 1. Zoek in de configuratie-interface Navigatie naar de configuratie Startpagina.

 2. Klik op het drop-down menu om een pagina te kiezen uit de lijst.

 3. Klik op de knop Opslaan in de rechter bovenhoek.

Belangrijk

Alle beschikbare pagina's staan weergegeven in de drop-down lijst maar private pagina's worden in het grijs weergegeven. Het is immers zo dat enkel publieke pagina's gekozen kunnen worden als startpagina.

De navigatieheader configureren

../../_images/navigation_header.png

De navigatieheader die helemaal bovenaan elke pagina van de front-office staat, bevat items die ofwel de koppeling vormen naar gekozen pagina's van het portaal, ofwel naar externe websites. De standaard menu-items van de navigatieheader zijn:

 • Data, met een link naar de Explore-pagina

 • Kaarten, met een link naar de Map Builder

 • Grafieken, met een link naar de Chart Builder

 • API, met een link naar de Search API-console

 • Documentatie, met een link naar de Help Hub van Opendatasoft

Belangrijk

We adviseren sterk om in de navigatieheader de link naar de Explore-pagina te behouden die de catalogus met datasets van het portaal bevat.

Om de navigatieheader te configureren, zoek in de configuratie-interface Navigatie naar de configuratie Header.

Een nieuw menu-item toevoegen

 1. Klik op de knop "Menu-item toevoegen".

 2. Schrijf of plak in het tekstvak van de kolom Pagina URL de link naar het nieuwe item. Externe links moeten beginnen met http:// of https://

 3. (Optioneel) Wanneer de link een externe link is, vink het keuzevakje Open link in een nieuw tabblad/venster aan.

 4. Schrijf in het/de tekstvak(ken) van de kolom Label het label van het menu-item dat weergegeven zal worden in de navigatieheader. Er dient één label per taal beschikbaar te zijn op het portaal.

 5. (optioneell) Klik op het icoon icon-reorder om het menu-item in een gekozen positie tussen de andere menu-items te plaatsen.

Een menu-item wissen

 1. Klik op het icoon icon-trash om een menu-item te wissen.

 2. Klik op de knop Opslaan in de rechter bovenhoek.