Kaarten & grafieken aanmaken

In deze rubriek staan alle kenmerken met betrekking tot het aanmaken van geavanceerde kaarten of grafieken met ofwel de Map Builder of de Chart Builder opgesomd en gedocumenteerd. Beide zijn beschikbaar in de front office van een Opendatasoft-domein.

Opgelet

Map en Chart Builders mogen niet worden verward met de Map en Analyze-weergaves;

  • De Map en Chart Builders kunnen gebruikt worden om data te kruisen (d.i. een kaart/grafiek aanmaken met data uit meer dan één dataset) en laten toe om meer dan één datalaag weer te geven op één zelfde kaart/grafiek.

  • Anderzijds kunnen de Map en Analyze-weergaves - de tabs die beschikbaar zijn wanneer een dataset wordt geëxploreerd - enkel gebruikt worden om die dataset te ontdekken, te exploreren en te analyseren. Het is niet mogelijk om de weergavetabs te gebruiken om data te kruisen en geavanceerde kaarten/grafieken te maken met geavanceerde weergaveconfiguraties. Het is evenmin mogelijk om die creaties op te slaan.