Analyseren met de Chart Builder

Voorvereiste

Lees hoe u voor een dataset vooraf weergaves kunt configureren .

Met de Chart Builder tool kan u meerdere datasets op één enkele aanpasbare grafiek weergeven. U kan uw grafiek opslaan en deze gemakkelijk delen, invoegen of gebruiken als widget.

Deze wordt meestal door de domeinbeheerder beschikbaar gesteld in de menukoppeling bovenaan onder de codenaam Grafieken. De Map Builder is ook toegankelijk via de URL: http://<DOMAIN ADDRESS>/chart.

Opmerking

U kan ook grafieken maken met het tabblad Analyseer op een pagina van de dataset, maar deze zijn beperkt tot de huidige dataset. Met de Chart Builder beschikt over veel meer mogelijkheden en kan u verschillende bronnen uit uw domein en uit het Opendatasoft-netwerk combineren.

Eerste laag

Klik op Voeg een dataset toe aan deze laag om het importeren van data naar uw grafiek op te starten.

De lijst van beschikbare datasets wordt weergegeven: u kan zoeken of doorbladeren per categorie om uw datasets terug te vinden. Zoals gewoonlijk kan u een voorbeeldweergave krijgen en een dataset filteren alvorens deze te importeren.

Neem bijvoorbeeld de publieke dataset "Ondernemingen geregistreerd in 2015" uit het domein Data Infogreffe. U kan klikken op Filter data om de data te verfijnen, maar laten we in ons geval gewoon de dataset``✓ Selecteren``.

In de configuratie kan u het juiste type van grafiek kiezen. Selecteer Kolomgrafiek

Standaard is de Y-as ingesteld op Tellen en is de plot een Lijn. U kan het type grafiek kiezen dat het best geschikt is voor uw data. Probeer Kolomgrafiek te selecteren in plaats van Lijn.

Naast dit selectiemenu kan u klikken op het kleurenpallet om een andere kleur voor de kolommen te kiezen.

Klik in de configuratie-instellingen op Voorkomen en vervolgens op waarden op de grafiek weergeven. Hierdoor wordt bovenaan elke kolom een label toegevoegd met een numerieke waarde. Onder Y-as kan u de wetenschappelijke weergave instellen voor de Y-schaal.

Voeg tot slot een drempelkleur toe onder Kleur drempel: type *17000* naast *Y >* en kies een andere kleur. U kan meerdere drempels met verschillende kleuren toevoegen.

Zo ziet deze laag eruit met deze instellingen en twee drempels:

../../_images/chart-onelayer.png

Een reeks toevoegen

U kunt een weergave van data voor dezelfde dataset toevoegen door te klikken op Een reeks toevoegen.

De parameters van de X-as zullen dezelfde zijn, maar u kan het type curve aanpassen en de weergaveparameters voor de nieuwe reeks wijzigen.

Probeer het type te wijzigen van Lijn naar Kromme om een mooie curve te zien bovenaan de initiële kolomgrafiek.

U kan de reeksen in een andere volgorde zetten door te klikken en te slepen. De volgorde van de reeksen heeft een impact op de legende van de grafiek en de reeks bovenaan heeft prioriteit over de Y-as parameter.

In het volgende deel zullen we een andere dataset toevoegen aan onze grafiek.

Lagen op elkaar stapelen

Laten we een andere dataweergave uitwerken, dit keer met meerdere lagen.

Eerste laag

We beginnen op dezelfde manier als daarvoor. Klik op Voeg een dataset toe aan deze laag, zoek vervolgens naar "Olieprijzen" om de dataset Olieprijzen toe te voegen.

Niet nodig om deze te filteren. Noteer gewoon dat de data beginnen vanaf het jaar 1987. We zullen 1987 gebruiken als vertrekpunt voor alle andere lagen.

Wanneer u de eerste keer een dataset importeert in Geavanceerde Grafieken, wordt de standaard weergave van deze dataset geïmporteerd. In dit geval kan u twee lijnen zien: WTI Spot Price en Brent Spot Price.

Tweede laag

Laten we een andere dataset toevoegen!. Zoek naar "Grondstoffenprijzen" om de dataset Grondstoffenprijzen sinds 1980 uit de publieke verzameling van Opendatasoft.

Voeg dit keer de filter "datum>1987" toe zodat de X-as overeenstemt met de eerste laag. Importeer vervolgens de ~20 000 records.

De standaard weergave is een lijn met de gemiddelde grondstoffenprijs.

U zou de filter voor uw zoekopdracht moeten zien net onder de naam van de dataset: "zoekopdracht: datum>1987".

Opmerking

U kan op het potloodpictogram edit-pencil van een laag klikken om de geselecteerde dataset te wijzigen of om de zoekopdracht te verfijnen.

Stel onder Configuratie > Label "Gemiddelde grondstoffenprijs" in als alternatieve reekstitel (nauwkeuriger dan de standaard titel)

Dit zou er zo moeten uitzien (de kleuren kunnen verschillend zijn): second-layer

Derde laag

Voor de laatste laag gaan we Global Financial Development van de Wereldbank gebruiken om te zien of er een correlatie tussen bestaat.

Er zijn meer dan één miljoen records: opdat de grafiek zin heeft, zullen we ons beperken tot de records uit de VS. Net zoals de vorige laag gaan we ook enkel de records bijhouden van na het jaar 1987.

Deze voorwaarden vertalen zich in deze zoekopdracht: "country_code: USA and year>1987`"

Configureer nu, net zoals voor de tweede laag, een meer expliciete labelnaam voor de legende: "Global Financial Development"

Laatste details

Laten we afsluiten met enkele laatste details om het voorkomen van de grafiek op te poetsen.

  • Stel Globale nauwkeurigheid in op Jaar in plaats van op Maand zodat de legende de nauwkeurigheid van de data weerspiegelt.

  • Verwijder de reeks WTI Spot Price (klik op het X-kruisje) en stel de X-as in op een nauwkeurigheid Jaar in plaats van Maand

  • Kies Kromme` in plaats van Lijn in de curve Global Financial Development om de curve iets af te vlakken.

  • Nu kan u een naam invoeren in Type grafiek en klikken op Sla deze grafiek op. Maak een korte URL aan die u kan invoegen of delen!

Dit zijn de eruit voortvloeiende parameters:

../../_images/layers-params.png

En het eindresultaat van de grafiek:

../../_images/layers-final.png

Voorbeelden van andere grafieken

Kolomgrafiek

../../_images/column-chart.png

Poolgrafiek

../../_images/polar-chart-example.png