Lagen in een kaart herschikken en groeperen

Overzicht van de interface Volgorde en groepen

U kan uw lagen herschikken of enkele ervan samen groeperen.

 • Het herschikken van lagen kan handig zijn, bijvoorbeeld wanneer sommige van uw lagen belangrijker zijn of meer gevraagd worden dan andere. Zo kan u de belangrijkste en/of meest gevraagde lagen verplaatsen naar het begin van de lijst met lagen zodat ze makkelijker terug te vinden zijn.

 • Ook het groeperen van lagen kan handig zijn. Bijvoorbeeld: misschien wil u verschillende lagen op uw kaart weergeven maar moeten deze samen weergegeven worden om echt relevant te zijn. Wanneer u deze lagen groepeert, zorgt u ervoor dat deze samen blijven: ofwel worden ze allemaal tezelfdertijd weergegeven ofwel worden ze allemaal verborgen.

Het herschikken en groeperen gebeurt via de interface Volgorde en groepen. Deze interface is toegankelijk vanuit het Map Builder-menu dat helemaal boven de kaart wordt weergegeven.

Zoom on the Map Builder menu where the link to Orders and Groups is

De interface Volgorde en groepen bestaat uit:

 • een knop Groep om lagen te groeperen

 • een knop Opsplitsen om groepen op te splitsen

 • een schakelknop om uw kaart te zien in Multilayer modus (er kunnen meerdere lagen tezelfdertijd worden weergegeven) of in Monolayer modus (er kan slechts één laag op de kaart worden weergegeven: wanneer een laag wordt gekozen, worden de andere automatisch uitgeschakeld)

 • de volledige lijst van de lagen op uw kaart met de volgende actieknoppen:

  • een aanvinkvakje om een laag te selecteren. Nuttig om lagen te groeperen of groepen op te splitsen

  • icon-hide om een laag zichtbaar of onzichtbaar te maken

  • icon-move om een laag te verwijderen bij het herschikken

Overview of the Order and groups interface

Lagen groeperen

Screenshot of the Order and groups interface, when layers are selected to be grouped
 1. Vink de vakjes aan van de lagen die u samen wil groeperen.

 2. Klik op de knop Groep.

 3. Klik op de knop Toepassen zodat rekening wordt gehouden met uw wijzigingen.

Groepen lagen opsplitsen

Screenshot of the Order and groups interface, when grouped layers are selected to be split
 1. Vink het vakje aan van de groep dat u wil opsplitsen.

 2. Klik op de knop Opsplitsen.

 3. Klik op de knop Toepassen zodat rekening wordt gehouden met uw wijzigingen.