Een kaart hernoemen en opslaan

Een kaart hernoemen

Zoom on the Map Builder menu where a map can be renamed
  1. In het midden van de eerste rij van het Map Builder-menu kan u de naam van uw kaart invoeren in de voorziene ruimte.

  2. Klik op de knop Opslaan.

Opmerking

U kan uw kaart zo vaak u wenst hernoemen.

Een kaart opslaan

Zoom on the Map Builder menu where a map can be saved

Opmerking

Map Builder slaat de kaart waaraan u werkt automatisch op als een ontwerp. Hierdoor wordt vermeden dat u iets verliest waaraan u hebt gewerkt, bijvoorbeeld wanneer het tabblad in uw browser per ongeluk wordt afgesloten of er iets anders gebeurt. Al uw ontwerpen worden opgelijst in de interface My Maps (toegankelijk vanuit het Map Builder-menu), in het tabblad Ontwerpen.

Om een kaart op te slaan terwijl u eraan werkt of nadat ze klaar is, volstaat het op de knop Opslaan te klikken in de tweede rij van het Map Builder-menu. De lijst van alle door u opgeslagen kaarten is terug te vinden in het tabblad Opgeslagen kaarten van de interface My Maps (toegankelijk via het Map Builder-menu).