Overzicht van Map Builder

Map Builder is een tool om kaarten te maken. De kaarten van Map Builder zijn geavanceerder dan diegene die gewoon gemaakt worden binnen de tabblad Kaart van een gepubliceerde dataset omdat u zo veel datasets als u wilt kan gebruiken in dezelfde kaart, waardoor verschillende datalagen worden gecreëerd. Dit specifieke kenmerk zorgt er bijgevolg voor dat deze mappen uiterst geschikt zijn om uw data te verrijken door deze met elkaar te kruisen. Ook kan u uw lagen groeperen en de omschrijvingen en titels ervan bewerken om een fijn ontworpen kaart te bekomen en te delen en zo te beantwoorden aan specifieke noden en doelen.

Overview of Map Builder

Map Builder heeft 2 modi:

 • Bewerking, om uw kaart te maken en te configureren en zo te bepalen hoe deze eruit zal zien voor mensen die de kaart uiteindelijk bekijken.

 • Voorbeeldweergave om te zien hoe uw kaart er zal uitzien voor mensen die de kaart uiteindelijk zullen bekijken

Map Builder is in Bewerkingsmodus ook opgesplitst in 3 delen:

 • de ruimte om de laag te bewerken

 • het Map Builder menu

 • de interactieve kaart met meerdere lagen

Overzicht van de ruimte om de laag te bewerken van Map Builder

Overview of the layer editing area in Map Builder

De ruimte om de laag te bewerken bevindt zich aan de rechterzijde van uw pagina, net naast de kaart. via dit deel van Map Builder kan u een kaart met meerdere lagen maken.

Wanneer u nog niet begonnen bent met het maken van uw kaart, ziet u enkel een link Een dataset toevoegen aan deze kaart waarmee u uw eerste dataset kan toevoegen en zo kan starten met het maken van uw eerste kaart. Daarna wordt deze rubriek weergegeven:

 • al uw toegevoegde datasets

 • Bewerken, een link om naar de weergaveconfiguratieopties te gaan van de aanverwante dataset

 • Een dataset aan deze kaart toevoegen, een link om een nieuwe dataset aan uw kaart toe te voegen

Overzicht van het Map Builder-menu

Overview of the Map Builder menu

Het Map Builder-menu bevindt zich helemaal bovenaan de kaart. Via dit deel van Map Builder kan u een kaart hernoemen en opslaan, uw kaarten beheren, lagen in een kaart herschikken en groeperen, uw kaart configureren, en uw kaart delen.

Deze geeft de volgende informatie, actieknoppen en submenu's weer:

 • My Maps om uw kaarten te beheren, inclusief de nog niet door u opgeslagen kaarten (ontwerpen)

 • de titel van uw kaart

 • een omschakelknop om te bepalen of u Map Builder in een bewerkings- of voorbeeldweergavemodus wil weergeven

 • Volgorde en groepen om te beheren in welke volgorde uw datasets worden weergegeven en om uw datasets samen te groeperen

 • Configuratie om te bepalen welke functies zullen worden geactiveerd wanneer uw kaart zich in voorbeeldweergave- of bekijkmodus bevindt

 • Opslaan om uw kaart op te slaan

 • Delen om toegang te krijgen tot links om uw kaart te delen als een link, binnen een iframe of als een widget geplakt in een pagina

Overzicht van de interactieve kaart van Map Builder

Overview of the interactive map in Map Builder

De interactieve kaart toont uw data. U kan op uw Map Builder-kaart navigeren om met deze data te spelen.