Uw kaarten beheren

Overzicht van de kaartenbeheerinterface: My Maps

Alle kaartenbeheeracties (behalve het bewaren en hernoemen, zie Rename and save a map) gebeuren vanuit de interface My Maps. Deze interface is toegankelijk vanuit het menu Map Builder dat helemaal bovenaan de kaart wordt weergegeven.

Overview of the My Maps interface

De interface van My Maps bestaat uit:

 • de knop Nieuwe kaart om een nieuwe kaart aan te maken

 • 2 submenu's:

  • Opgeslagen kaarten: een lijst van de door u benoemde en manueel opgeslagen kaarten

  • Ontwerpen: een lijst van uw niet-benoemde en door Map Builder automatisch opgeslagen kaarten.

 • een zoekbalk om gemakkelijker een kaart te vinden ingeval u een vrij lange lijst met kaarten heeft

De submenu's Opgeslagen kaarten en Ontwerpen geven informatie op dezelfde manier weer. In elke rij van elk tabblad vindt u:

 • Open kaart: een link om de geselecteerde kaart in hetzelfde tabblad te openen

 • Informatie over de kaart, zoals titel, URL en aantal datasets

 • lees- en schrijfrechten op de kaart

 • Duplicaat: een knop om een duplicaat te maken van een kaart

 • icon-trash om de kaart te verwijderen

Screenshot of Saved maps in My Maps interface Screenshot of Drafts in My Maps interface

Duplicaat maken van een kaart

 1. Ga in het tabblad Opgeslagen kaarten of Ontwerpen naar de kaart of het ontwerp waarvan u een duplicaat wilt maken.

 2. Klik op de knop Duplicaat maken.

Verwijder een kaart

 1. Ga in het tabblad Opgeslagen kaarten of Ontwerpen naar de kaart of het ontwerp dat u wilt verwijderen.

 2. Klik op de knop icon-trash. Een venster Kaart verwijderen? verschijnt.

 3. Klik op de rode knop Kaart verwijderen.