Een pagina publiceren

U moet een pagina publiceren om deze beschikbaar te maken op uw portaal. Na het publiceren zal de pagina kunnen worden opgezocht en toegankelijk zijn voor bezoekers, volgens de zichtbaarheidsparameters die u hebt toegepast. Ingeval de pagina reeds gepubliceerd werd, zal datgene wat u publiceert datgene vervangen wat reeds online stond.

Voorvereisten

Alvorens u een pagina kunt publiceren, moet u de informatie over de pagina en de paginatoegang configureren.

Voor meer informatie, zie Informatie over de pagina configureren en Paginatoegang beheren.

Een pagina publiceren uit een lijst van pagina's

Vanuit de lijst met pagina's kunt u een pagina publiceren in ontwerpstatus.

  1. Ga vanuit de lijst met pagina's, met uw muis over de gewenste pagina.

  2. Klik op het pictogram aan de rechterzijde om de pagina te publiceren.

Een pagina publiceren vanuit een voorbeeldweergave

Wanneer een voorbeeldweergave van een pagina wordt getoond, kunt u deze rechtstreeks vanuit de voorbeeldweergave publiceren.

  1. Wanneer een pagina wordt bewerkt in de Studio, klik op het pictogram in het zijpaneel links.

Uw pagina wordt geopend als een voorbeeldweergave.

Page preview
  1. Klik op Publiceren in de rechter bovenhoek.

Een pagina publiceren vanuit de Studio

Vanuit de Studio kunt u een pagina publiceren in ontwerpstatus.

  1. Klik vanuit de lijst van pagina's op de pagina die moet worden gepubliceerd.

De Studio wordt geopend.

Studio
  1. Klik op Publiceren.

De publicatie van een pagina ongedaan maken vanuit de lijst van pagina's

Vanuit de lijst van pagina's kunt u de publicatie van een pagina, die eerder werd gepubliceerd, ongedaan maken. Hierdoor wordt deze onbeschikbaar voor uw gebruikers op uw portaal tot u deze opnieuw publiceert.

  1. Ga vanuit de lijst met pagina's, met uw muis over de gewenste pagina.

  2. Klik op het pictogram aan de rechterzijde om de publicatie van de pagina ongedaan te maken.